Gevaarlijke situaties

1
2739

Het eerste stukje bebouwde kom van de Hoofdweg vanaf Vriezenveen ons dorp in is de gevaarlijkste 300 meter van heel Twenterand, vermoed ik. Het valt alleen niet zo op, want er is tot nu gelukkig tot nu toe niet vaak iets ernstigs gebeurd. Daarvoor verdienen vooral de buschauffeurs van Schepers alle lof. 
Van een weg met fietspad ga je naar een fietssuggestiestrook, want zo heet zo’n rode loper nou eenmaal in het echt. De weg wordt een paar keer smaller, tot een trechter op de kruising. Daar komt dan ook onze jeugd in terecht. Op de fiets, en de blik op het digitale toverdoosje waar ze met draadjes in de oren aan vastgegroeid zijn. Meestal met drie naast elkaar, in het donker de helft zonder licht. Daar schieten de al wat ouderen op brommer en scooter, tussendoor. 
Het erge is: van de andere kant komt net zo’n selectie. Ga maar na: alles op twee wielen wat vanaf de Dalweg komt en linksaf wil steekt niet over, je zou wel gek wezen op dat kruispunt. Dus tegen het verkeer in voor de garage langs. Wie toch de oversteek waagt, moet terug naar het fietspad via een haakse bocht, op een drempel, iets wat zonder te stoppen alleen voor goedgetrainde wielrenners is weggelegd. De brommers beginnen al veel eerder aan de overtocht, zodat ze mooi diagonaal met volle vaart voor het fietspad uitkomen.
Ik had dit al eens eerder willen schrijven, nadat er een voorstel kwam om het nieuwe zwembad ergens halverwege deze route te plannen. Wel met een goede verlichting onderweg, want het gaat om de veiligheid van onze kinderen, echt waar. Zelfs Sabine werd er maar weer eens aan haar blonde haren bijgesleept. Maar ik had me voorgenomen geen letter meer aan het zwembad te wijden, en dat is dus niet gebeurd. 
Maar Twenterand heeft sinds kort een Jongerenraad, en dat is mooi. Één van de dingen die je aan hen kunt melden, zijn gevaarlijke situaties in het verkeer. En daarmee bedoelen ze dan vooral dat waar jongeren tegenaan lopen. Of rijden. Of nog net niet, zoals in dit geval. Hun bedoeling is sympathiek. Bovendien, wat voor de jeugd gevaarlijk is, is dat voor iedereen. En hoe ouder je wordt, hoe riskanter je eigen gedragingen in het verkeer, eerlijk is eerlijk. 
Bij deze alvast een kluif voor de Jongeren: vraag om een slinger van het fietspad achter Schepers langs. Daar liggen bunders ruimte. Je weet dan in ieder geval zeker dat alles wat via de Dalweg komt of gaat, daar gebruik van maakt. Vraag een oversteek waar ook ongetrainde fietsers vlug en veilig het fietspad op kunnen komen.
En stel het snel voor, je bent zelf Oudere voor je er erg in hebt.

Stoekkie 

1 REACTIE

  1. Hieronde zie je een emailstring tussen een medewerker van de gemeente en mijzelf. Zoals de gemeente aangeeft is de situatie veiliger geworden: oordeelt u zelf.

    Reactie Gemeente Datum 18-11-2008 11:50 Geachte heer …., Hartelijk dank voor onderstaande aanvulling. Inmiddels heb ik de mail doorgezonden naar de politie. Ik heb de schoolgaande jeugd benoemd maar daarnaast aangegeven dat ook anderen zich niet houden “aan de regels” en dat dit zich dus ook afspeelt op de overige uren van de dag. Ik ben het volledig met u eens wat betreft de kleur van het fietspad. U heb hier echt een punt. Ook ik had hier graag de kleur rood gezien. Zoals u zelf ook aan geeft zijn de kosten hiervan hoog. Ik had het graag gecombineerd willen zien met de overige (asfalt) werkzaamheden die wij toch aan het uitvoeren waren in de nabijheid van de kruising met de Dalweg. Helaas was dit met de beperkt beschikbare middelen op dat moment niet haalbaar. In plaats van een “fietsmar- kering” hebben we overigens wel een bord “verplicht fietspad” geplaatst. In principe zou dit ook voldoende moeten zijn. Maar…………………. Ik heb geen idee hoe de politie handhavende acties oppakt. Doorgaans deelt men wel eerst waarschuwingen uit. Ik ga er van uit dat ze dat nu ook doen. Tussen onze mails door heb ik de bevestiging van de politie gekregen (ook per mail) dat men dit gaat oppakken. Nogmaals de groeten en bedankt Gemeente Twenterand

    Datum: 18-11-2008 10:40 Geachte heer ………, Dank u voor uw reactie en het feit dat er actie ondernomen wordt. Het tijdstip waar ik op doel is inderdaad wanneer ik ’s ochtends om 07:30 de auto instap. Wel wil ik ontkrachten dat het hier alleen schoolgaande jeugd betreft; eigenlijk fietst een ieder deze route. Tevens ben ik nog steeds van mening dat de situatie gevaarlijker is geworden door de aanpassing. Het gedrag van de mensen is niet veranderd, men doet nog steeds wat men al jaren doet en is waarschijnlijk niet bewust dat men foutief gedrag vertoond. Wanneer men de mensen hierin niet corrigeert, maar wel de weg versmalt creëer je dus een gevaarlijker situatie. Maar laten we het doel niet uit het oog verliezen. Ik hoop in ieder geval dat de politie niet meteen begint met het schrijven van bonnen, maar de mensen bewust maakt van de situatie c.q. waarschuwt. Wanneer dit gedrag niet veranderd kan men overgaan op sancties. Ik heb nog 1 ding wat mij opvalt; het fietspad aan de overkant is donker grijs en ziet er niet uit als een fietspad. Men zou dit aan kunnen passen door dit pad rood te maken. Dit is wel een aanpassing met de meeste kosten. Een goedkopere optie is door het spuiten van een fiets op het pad. Ik heb er vertrouwen in dat de situatie d.m.v. de samenwerking tussen gemeente en Politie veiliger zal worden en hierdoor het risico op ongelukken drastisch gereduceerd zal worden. Met vriendelijke groet, Otse

    Reactie Gemeente Datum: 18 November 2008 09:53 Geachte heer ….., Allereerst onze hartelijke dank voor het mee denken in het belang van verkeersveiligheid. Wij waarderen het dat u dit punt onder onze aandacht brengt. Strikt genomen moet de gemeente er voor zorgen dat ons wegennet zo veilig mogelijk is. Wij zijn er van overtuigd dat de getroffen maatregelen correct zijn. Dat weggebruikers (brom)fietsers en wellicht ook scooterrijders, vervolgens menen nog steeds tegen het verkeer in te mogen rijden is een mentaliteitskwestie. Dat geldt ook voor het rijden zonder verlichting. Het kan echter niet zo zijn dat de gemeente min of meer verantwoordelijk gehouden wordt voor het foutief gedrag van derden. Dergelijke redeneringen zijn ons inziens wel heel erg “gemakkelijk”. De situatie is niet gevaarlijker geworden door onze aanpassingen maar juist door het nog hardnekkiger volhouden van foutief gedrag, ondanks de getroffen maatregelen. Wij zullen onze toezegging nakomen door een (kopie van) deze mail door te zenden aan de politie met het dringende verzoek om gedurende langere tijd handhavend op te treden. Inmiddels hebben wij ook contact opgenomen met Schepers touringcarbedrijf. Zij bevestigen (zoals verwacht) uw punt. Hoewel in uw mail geen tijdstippen worden genoemd gaan wij ervan uit dat het hier mogelijk om schoolgaande jeugd gaat. Wij zullen vragen om handhavende acties vooral te concentreren rondom schooltijden. Ook zullen wij vragen deze acties gedurende een langere periode te houden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Gemeente Twenterand

    Datum: 17.11.2008 Onderwerp: situatie kruising Hoofdweg met Dalweg Geachte heer ….., Graag wil ik u op de hoogte stellen van de situatie na de aanpassingen die gedaan zijn op de kruising Hoofdweg met Dalweg na de aanpassingen van de gemeente. In uw brief van 14 april 2008 staat dat fietsers en bromfietsers tegen het verkeer in rijden richting Vriezenveen. Met de aanpassingen die inmiddels gedaan zijn zou het rijden van deze route onmogelijk worden. Ik heb destijds (telefonisch) aangegeven dat het plan mijn inziens geen verbetering in de situatie zou brengen, maar u gaf aan dat na de aanpassingen dit een zaak van de politie zou zijn. Ik kan u vertellen dat na aanpassing van de gemeente de situatie gevaarlijker geworden is. Redenen hiervoor zijn de volgende: 1. (Brom)fietsers rijden nog steeds tegen het verkeer in, echter heeft men na de aanpassing(versmalling) nu minder ruimte waardoor auto’s uit moeten wijken. 2. …………. Graag wil ik u vragen welke actie de gemeente zal ondernemen om de situatie veiliger te maken. Zoals het nu is; houd ik mijn hart vast voor de dag dat er bij mij voor de deur een kind aangereden zal worden. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben kijk ik uit naar uw reactie. Met vriendelijke groeten Otse

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier