Disclaimer

De Sluus

Stichting Westerhaardigitaal.nl heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site. Desalniettemin kan de aangeboden informatie onvolledig of niet (meer) juist zijn.

De stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van de(-len van de) site. Ook kan Stichting WesterhaarDigitaal.nl nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

Via de site van Stichting WesterhaarDigitaal.nl wordt de mogelijkheid geboden toegang te krijgen op sites die door derden worden onderhouden. Stichting WesterhaarDigitaal.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet commerciële doeleinden en privé gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting WesterhaarDigitaal.nl

Stichting WesterhaarDigitaal.nl zal zelf het verkregen materiaal (foto’s, videofilms, teksten en overig beeldmateriaal) nimmer beschikbaar stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verstrekker van deze materialen.