Colofon

De Sluus

Stichting WesterhaarDigitaal.nl is opgericht op 7 februari 2007 en is verantwoordelijk is voor het exploiteren, beheren en instant houden van de website www.westerhaardigitaal.nl en heeft hierbij de volgende doelen voor ogen:

Kennis- en informatieoverdracht;
ter beschikking stellen van de nodige gegevens aan de plaatselijke gemeenschap, zoals historische feiten en/of beelden;
schetsen actuele gebeurtenissen/evenementen;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De website “van en voor Westerhaar” :

Deze opmerking vindt u op de openingspagina van de site www.westerhaardigitaal.nl en is niet bedoeld als loze kreet!
Stichting WesterhaarDigitaal.nl heeft hiermee willen zeggen dat het succes van de site mede afhankelijk is van actieve en betrokken dorpsgenoten. Als er geen materiaal meer wordt aangeleverd, geen financiële ondersteuning zal bestaan of andersoortige positieve bijdragen niet meer worden geleverd, dan zal het succes nimmer optimaal kunnen zijn.

Wanneer u als bezoeker bepaalde zaken op de website mist, betekent het niet automatisch dat de Stichting WesterhaarDigitaal.nl dit niet zou willen plaatsen. Misschien was de stichting niet op de hoogte of niet in staat om over het gewenste (beeld)materiaal/informatie te beschikken. Wij zijn geen journalisten en de Stichting wil slechts een positieve bijdrage leveren (zie bovengenoemde opsomming van haar doelen) en zoveel mogelijk informatie over en van Westerhaar-Vriezenveensewijk beschikbaar stellen aan de gemeenschap. Dat hiermede wellicht andere positieve effecten worden bereikt binnen de plaatselijke gemeenschap, is mooi meegenomen! 
Kortom: draagt uw steentje bij middels (een) structurele positieve bijdrage(n) op welke wijze dan ook. Pas dan zal deze site uitgroeien tot de website “van en voor Westerhaar”.

Bestuur:

Herman Plattje (Voorzitter) 
Rene Winkels (Penningmeester)
Gijs van der Kruk (Secretaris)

Lisanne Botter (Lid)

Adresgegevens:

Postadres:
Hoofdweg 58
7676 AG Westerhaar-Vriezenveensewijk

Mailadres:
redactie@westerhaardigitaal.nl

Website-adres:
www.westerhaardigitaal.nl

Bankrekeningnummer:
1481.36.176

Ingeschreven bij de K.v.K. te Enschede onder nr:
8156389

Copyright Website ©

Alle rechten zijn voorbehouden aan Stichting WesterhaarDigitaal.nl