VVD heeft vragen over nieuwe vestiging tandartsenpraktijk/verhuizing SPT

1
738

Op 30 januari 2012 heeft wethouder Koster een gesprek gehad met de heer Dick Netters, directeur/bestuurder van De Klaampe, waarin o.a. het opheffen van het huurcontract met SPT en de vestiging van de tandartsenpraktijk in de door SPT achter te laten ruimte is besproken. Overigens was deze afspraak al ruim van te voren gepland en stond dit onderwerp in eerste instantie helemaal niet op de agenda. Tijdens de raadsvergadering van 7 februari 2012 heeft de VVD de wethouder duidelijk aangegeven dat zij kennis had genomen van deze feiten. Deze informatie is de VVD aangereikt door de heer Netters, in een persoonlijk onderhoud met de fractievoorzitter van de VVD, op 31 januari 2012.

Introductie scheiding

De wethouder ontkende in de raadsvergadering van 7 februari 2012 echter dat het hier om SPT zou gaan en gaf aan dat het hier niet ging om partijen die de huur hadden opgezegd en dat alles in goed overleg met bestaande huurders zou worden geregeld. Nu blijkt, dat het hier dus wel degelijk om SPT gaat, een partij die ook wel degelijk de huur had opgezegd. Aangezien SPT deze opzegging formeel echter te laat had medegedeeld werd deze stichting contractueel gehouden aan nog een huurtermijn van vijf jaar. Dit doet echter niets af aan de formele opzegging van de huur door deze stichting en regels zijn natuurlijk regels. Voor SPT was het even slikken maar men ging over tot de orde van de dag, rekening houdend met de feitelijke situatie.
Buiten het feit dat het hier dus wel om SPT gaat, kan men hier naar de mening van de VVD ook niet spreken van “in goed overleg.” Er is SPT in feite een ultimatum gesteld wat er op neer komt, dat men nu toch, a la minuut, van het huurcontract af kan, mits men de ruimte maar direct gaat ontruimen. Op deze wijze wordt SPT met de rug tegen de muur gezet, maar worden tevens de regels ineens wel heel makkelijk van tafel geveegd en/of aangepast. Natuurlijk zal SPT blij zijn dat men niet langer gehouden wordt aan een huurcontract van nog eens vijf jaar maar aan de andere kant levert deze plotselinge en onverwachte verhuizing natuurlijk ook heel veel logistieke problemen op, niet alleen voor SPT maar ook voor de kinderen en de ouders van de kinderen. De ouders zullen geconfronteerd worden met een extra “vakantie” voor hun kinderen en SPT krijgt de handen vol om binnen enkele dagen te verhuizen met alle gevolgen van dien. Maar het heeft mogelijk ook extra financiële gevolgen voor de gemeente. Alle door SPT gemaakte kosten voor deze plotselinge en snelle verhuizing komen hoogst waarschijnlijk voor rekening van de gemeente, tevens worden er door de gemeente extra kosten gemaakt om de nieuwe ruimte voor SPT geschikt te maken als kinderdagverblijf. Kortom een onverwachte verhuizing, hoge kosten, ouders die op z’n minst verrast en zeker niet blij verrast zijn. De VVD kan zich niet aan de indruk onttrekken dat er hier en daar wat paniek is uitgebroken, mede door de deadline van 14 februari 2012 met betrekking tot een subsidie. Er blijken naar de mening van de VVD besluiten te zijn genomen die niet op een juiste wijze zijn voorbereid en zijn gecommuniceerd met betrokkenen en waar misschien zelfs de financiële consequenties nog niet helemaal of zelfs helemaal niet van bekend zijn. De VVD wil van het college de juiste en volledige uitleg over deze zaak incl. een verslaglegging waarin de financiële voor- en nadelen van deze transactie worden meegenomen.

1. Wat is de reden dat de wethouder in de raadsvergadering van 7 februari 2012 ontkende dat het hier om SPT zou gaan en de raad dus op dat moment in feite onjuist heeft geïnformeerd?

2. Wat is de reden dat er nu toch plotseling ingestemd is met het verbreken van het huurcontract tussen SPT en De Klaampe terwijl deze stichting eerder aan het contract werd gehouden en welke rol heeft de gemeente hierin gespeeld? Regels zijn regels maar alleen als ons dit beter uitkomt?

 

 

Vervolg vragen verhuizing SPT

 

 

 

3. De VVD wil graag van de wethouder een reële opgave van de extra kosten die de gemeente moet maken in verband met deze snelle verhuizing en het gebruiksgereed maken van het nieuwe onderkomen van SPT.

4. Verwacht de wethouder nog met extra kosten geconfronteerd te worden, kosten die SPT nu moet maken i.v.m. deze plotselinge verhuizing en verwacht men daarbij ook claims van ouders die geconfronteerd worden met kinderen die een tijdje niet opgevangen kunnen worden en kan men een inschatting van dit totaal maken?

5. Bij de verhuur van de ruimte in De Klaampe aan SPT werd door de gemeente een vorm van huursubsidie verleend, hoe is dit geregeld bij de huurbedragen voor de nieuwe ruimte en is er bij een mogelijke toekenning rekening gehouden met de toekomstige nieuwe en commerciële bedrijfsvoering van de combinatie De Cirkel en SPT?

 

VVD Twenterand
Chris Walraven

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier