Voorstel koopzondag sluit aan op uitkomst evaluatie

0
2081

“Met dit voorstel houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar en met de uitkomsten van de peiling.” Wethouder Bart-Jan Harmsen geeft aan wat het uitgangspunt was voor het College van burgemeester en wethouders bij het maken van een voorstel aan de gemeenteraad over de koopzondag in Twenterand. Het voorstel is om in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vroomshoop maximaal zes koopzondagen per jaar toe te staan.

Uit de peiling die in april is gehouden en het gesprek daarna over de uitkomsten, komt naar voren dat de mening over de koopzondag in de dorpen en tussen inwoners, ondernemers en kerken verschilt. “Dat is helemaal niet erg en had ik ook eigenlijk wel verwacht,” aldus Harmsen. “Ik weet ook wel wat er leeft binnen de gemeente en heb ook respect voor ieders standpunt hierin. Wel vind ik dat als we zo’n peiling doen, je ook daadwerkelijk met de uitkomsten aan de slag moet en dat hebben we gedaan.” Op basis van de evaluatie blijkt dat in Den Ham en Vriezenveen op dit moment geen draagvlak is voor koopzondagen. Uit deze evaluatie blijkt dat in Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk wel behoefte is aan koopzondagen. Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel, worden de zes koopzondagen gehouden tussen 12:00 en 18:00 uur. “Er is gekozen voor deze tijdstippen omdat de meeste kerkdiensten in de ochtend of avond plaatsvinden. Zo is geprobeerd om rekening te houden met onze inwoners die ongestoord naar de kerk willen gaan. Een oplossing waar iedereen het 100% mee eens is, is er immers niet, maar zo probeer je toch rekening te houden met elkaar,” aldus Harmsen. Vanwege het winkelaanbod in Geerdijk, wordt daar geen mogelijkheid tot koopzondagen geboden, hoewel er wel behoefte aan is.

Evaluatie koopzondag

De peiling en het gesprek met betrokkenen maakte onderdeel uit van de evaluatie van de koopzondag van 23 december 2018 in Vroomshoop. Via Twenterand.Ikpraatmee.nl kon iedere inwoner zijn/haar mening geven. De korte vragenlijst was laagdrempelig. Bijna 4300 reacties kwamen binnen. Een mooi resultaat volgens wethouder Harmsen: “Dat hebben we vooral gerealiseerd doordat we ook werk hebben gemaakt van de communicatie. Zo hebben we posters door heel Twenterand geplaatst, flyers verspreid en ook social media stevig ingezet om de peiling onder de aandacht te brengen, met succes.” Om meer ervaring op te doen wordt de gemeenteraad voorgesteld om anderhalf jaar, tot eind 2020, de opzet met zes koopzondagen te proberen. In het eerste kwartaal van 2021 worden de mogelijkheden voor koopzondagen opnieuw geëvalueerd en indien nodig wordt de verordening winkeltijden aangepast.

 

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste uitkomsten uit de burgerpeiling zijn samengevat in zes conclusies:

1.     De pilot koopzondag was bekend bij ruim 80% van de inwoners. Vooral inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk bezochten deze koopzondag.
2.     Van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham bezoekt 68% nooit koopzondagen in andere gemeenten.
3.     Van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar-Vriezenveensewijk en Geerdijk bezoekt 67% wel koopzondagen in andere gemeenten.
4.     65% van de inwoners uit Vriezenveen en Den Ham is voor het bewaren van de zondagsrust in Twenterand.
5.     73% van de inwoners uit Vroomshoop, Westerhaar Vriezenveensewijk en Geerdijk heeft geen bezwaren tegen koopzondagen in Twenterand.
6.     De inwoners die geen bezwaar hebben tegen een koopzondag zien het liefst dat een aantal supermarkten open is.

Vervolg

De uitkomsten van deze evaluatie zijn verwerkt in de verordening winkeltijden. Daarin is een algemene vrijstelling opgenomen voor drie koopzondagen in 2019 en zes koopzondagen per jaar in 2020 en volgende jaren van 12:00 uur tot 18:00 uur in de kernen Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk. De gemeenteraad buigt zich nog voor de zomervakantie over dit voorstel. Als de raad dit voorstel aanneemt, dan zullen de ondernemers uiteindelijk met elkaar besluiten op welke data de koopzondagen plaats zullen vinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier