Valt de verliesleidende exploitatie bij De Klaampe onder Rijksbezuinigingen?

0
591

De VVD Twenterand heeft kennis genomen van de volgende feiten:

1) het besluit van B&W om een bedrag van 49.500,= euro beschikbaar te stellen voor aansturing en begeleiding van het verbetertraject t.a.v. de exploitatie van Kultuurhus De Klaampe door ICS Adviseurs n.a.v. een voorliggend onderzoek.
2) dit eerdere onderzoek door hetzelfde externe bureau is uitgevoerd.
3) voor de dekking van het bedrag van 49.500,= euro heeft het college de Reserve Bezuinigingen gebruikt.

De VVD had graag met het college vooraf van gedachten gewisseld over de noodzakelijkheid om het verbetertraject voor een bedrag van bijna 50.000,= euro door derden te laten uitvoeren. Volgens de VVD heeft het eerdere onderzoeksrapport voldoende duidelijk gemaakt waar de knelpunten liggen, zodat een verbetertraject ook op een snellere en goedkopere manier uitgevoerd kan worden. Naar de mening van de VVD geeft dit college zichzelf een brevet van onvermogen, door telkens externe bureau’s in te schakelen.

Introductie scheiding

De VVD vraagt zich echter met name af, of de dekking die het college voor dit traject gebruikt, Reserve Bezuinigingen, hiervoor wel kan worden aangewend. Chris Walraven, fractievoorzitter VVD Twenterand: “In de programmabegroting, aangeboden door het college, staat dat het doel van de reserve bezuinigingen is, het opvangen van mogelijke tekorten als gevolg van Rijksbezuinigingen. Het college geeft in hun besluit aan dat men voor deze dekking gekozen heeft, daar het doel van dit traject is om een bezuiniging te realiseren binnen Kulturhus De Klaampe. Mij ontgaat, op dit moment, de relatie tussen Rijksbezuinigingen en de verliesleidende exploitatie bij het Kulturhus en ik ga het college hierover vragen stellen.”

De VVD onderschrijft in principe de bevoegdheid van het college om deze besluiten te nemen maar is van mening dat de criteria voor het aanwenden van de reserve bezuinigingen in dit geval wel heel erg ver en waarschijnlijk te ver zijn opgerekt.

VVD Twenterand
Chris Walraven fractievoorzitter

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier