Uitbreiding bedrijventerrein Garstelanden Westerhaar

0
1512

Het bedrijventerrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk wordt met ongeveer anderhalve hectare uitgebreid in oostelijke richting. “Hiermee spelen wij in op de vraag naar bedrijfsgrond in Westerhaar-Vriezenveensewijk,” legt wethouder Johan Oordt uit, “en daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.”

Het bestemmingsplan ‘Garstelanden Oost’ schept voor de uitbreiding het planologisch-juridisch kader. Ondernemersvereniging Algemeen Zakelijk Belang Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft aangegeven zeer belangstellend te zijn. Ook worden zij graag betrokken bij de verdere invulling van de uitbreiding van het bedrijventerrein Garstelanden. “En die wens van het AZB past in de visie van het college van burgemeester en wethouders om samen met belanghebbenden op te trekken”, aldus Johan Oordt. “Bovendien bekijken we de mogelijkheden van uitbreiding naar 3 hectare.”

Ter inzage
Om het bedrijventerrein Garstelanden te kunnen uitbreiden is het nodig dat het bestemmingsplan wordt herzien. Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht, ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Garstelanden Oost’ vanaf vrijdag 4 maart tot en met donderdag 1 april 2011 voor inspraak ter inzage. Gedurende deze vier weken kan een ieder zijn/haar inspraakreactie schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Belangstellenden kunnen terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Vriezenveen tijdens de reguliere openingstijden. Ook zijn de stukken digitaal in te zien via www.twenterand.nl onder het kopje ‘Actueel – Ter inzage’. Een schriftelijke inspraakreactie moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders. Een mondelinge inspraakreactie kan ingediend worden bij één van de medewerkers van de publieksbalie, nadat daarvoor een afspraak is gemaakt.
De ingebrachte inspraakreacties zullen vervolgens betrokken worden bij de besluitvorming. Degenen die reageren worden over dit besluit geïnformeerd.

Informatiemiddag 14 maart
Op maandagmiddag 14 maart 2011 is er speciaal voor Garstelanden Oost een informatiemiddag. Deze vindt plaats in Kulturhus De Klaampe tussen 16.00 – 17.30 uur. Het doel van de middag is om geïnteresseerden te informeren over de uitbreiding van bedrijventerrein Garstelanden en de interesse voor de uitbreiding te peilen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om 14 maart a.s. binnen te lopen tussen 16.00 – 17.30 uur.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier