Toekomstvisie Twenterand 2030: In de kern één gemeente

0
1010

logo_gemeente_twenterand‘Economische vitaliteit en sociale weerbaarheid`

Onder het motto ‘Economische vitaliteit en sociale weerbaarheid` is de Toekomstvisie Twenterand 2030 aangeboden aan de raad van de gemeente Twenterand. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld aan de kernen Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Vroomshoop, Den Ham en het buitengebied een bepaald profiel te geven. Dit profiel is gebaseerd op de gedachte dat de kernen van de gemeente aanvullend aan elkaar zijn, waardoor de gemeente naar buiten toe een sterker geheel is: Twenterand Sterrenland. Door deze samenhang en het feit dat de kernen aanvullend aan elkaar kunnen zijn en niet concurrerend, kan Twenterand in 2030 uitgroeien tot een economisch vitale gemeente met voldoende sociale weerbaarheid.

Volgens de Toekomstvisie onderscheidt Twenterand zich juist door zijn ligging van andere gemeenten in de regio omdat het in de luwte ligt en een landelijk en niet-stads karakter heeft. Twenterand kan evengoed wel gebruik maken van haar ligging en van de water-, spoor-, en landschappelijke verbindingen die door de gemeente lopen. Denk maar aan spoorwegverbindingen met opstapplaatsen in Geerdijk, Vroomshoop en Vriezenveen. Door deze samenhang en het feit dat de kernen aanvullend aan elkaar kunnen zijn en niet concurrerend, kan Twenterand in 2030 uitgroeien tot een economisch vitale gemeente met voldoende sociale weerbaarheid.

Twenterand Sterrenland
Twenterand Sterrenland, in de kern één gemeente. Iedere kern heeft haar eigen profiel, maar gezamenlijk vormen zij een eenheid. Vriezenveen wordt een woon- en werkkern, met de nadruk op handel en reparatie, maar ook kennisindustrie als economische motor. Vriezenveen kan dus een forenzenplaats worden met aantrekkingskracht voor jonge gezinnen met een hoger opleidings- en inkomensniveau.
Westerhaar-Vriezenveensewijk gaat voor verblijfsrecreatie als economische impuls en mag bouwen voor mensen van buiten de gemeente met een hoger inkomensniveau.
Den Ham gaat voor behoud van haar eigen kwaliteit met veel aandacht voor dagtoerisme en aantrekken van advocatenkantoren, makelaars en adviesbureaus. Deze kunnen een plaats krijgen in de karakteristieke panden in de kern.
Vroomshoop kan zich meer richten op het water en het stationsgebied met de spoorverbinding. De bereikbaarheid via openbaar vervoer wordt een belangrijke factor bij de nieuwe ontwikkelingen. Bouwen aan het water en in het centrum voor hoger opgeleiden is daarbij een speerpunt.
Het buitengebied verdient een zorgvuldige inpassing van de schaalvergrotingstendens. Het omzetten van vrijkomende opstallen voor bedrijvigheid en wonen is in dit gebied ook belangrijk.

Totstandkoming
Na een interactief proces van ruim anderhalf jaar is de Toekomstvisie Twenterand 2030 gereed.
Aan de totstandkoming van deze visie hebben zowel raadsleden als geïnteresseerde burgers (‘ambassadeurs`), de jongerenraad van de Stichting Welzijn Twenterand en de leerlingen van de basisscholen in de gemeente meegewerkt. De gemeenteraad heeft het initiatief tot het ontwikkelen van de visie genomen. Een werkgroep uit de gemeenteraad heeft het proces begeleid. Deze werkgroep werd inhoudelijk ondersteund door het Adviesbureau Arcadis.

Agenda 2030
De werkgroep stelt de gemeenteraad voor te kiezen voor vier veranderopgaven: economie, waarbij de sectoren zoals kleinschalige kenniseconomische bedrijfsactiviteiten, vrije beroepen en maatschappelijke dienstenactiviteiten als ouderenzorg dragend zijn; aandacht voor de fysieke omgeving; een reeks sociale veranderimpulsen, waaronder het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Tot slot dient Twenterand te werken aan verbeteringen en stimulering van toeristische en culinaire arrangementen.

Hoorzitting
De gemeenteraad zal nog een keer een hoorzitting houden voor de inwoners van de gemeente en maatschappelijke organisaties enz. Anders dan op de gehouden presentatieavond in november 2008 gaat het nu om het geheel van de visie.
Deze hoorzitting wordt gehouden op 25 februari 2009 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Vriezenveen.
Daarna wordt er op een openbaar raadsdebat gehouden 31 maart 2009 om 19.30 uur eveneens in het gemeentehuis, terwijl op 14 april 2009 de toekomstvisie door de gemeenteraad in een openbare vergadering wordt vastgesteld.
Geïnteresseerden kunnen de Toekomstvisie 2030 met het raadsvoorstel inzien op de website: www.toekomstvisietwenterand.nl
De stukken kunnen ook tijdens kantooruren ingezien worden in het gemeentehuis in Vriezenveen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier