Succesvolle afvalinzameling blijft in takt én meer service

0
1820

De huidige wijze van afvalinzameling, waar zo’n 80% van de huishoudens zeer tevreden over is, blijft in takt. GBT, gesteund door VVD en SGP, kiest er voor de inzamelfrequentie van de grijze bak niet te halveren naar 8 weken, maar aan de knop van het variabele tarief te draaien. “Met deze financiële prikkel hebben huishoudens zelf in de hand wat voor bedrag straks op de aanslag staat. Degene die goed afval scheiden zijn voordeliger uit”, aldus Gerrit Laarman.

De GBT fractie stemde niet in met het voorliggende raadsvoorstel om zestien ondergrondse containers te plaatsen, verdeeld over de kernen Vroomshoop, Westerhaar, Den Ham en Vriezenveen. Deze containers zouden nodig zijn voor het verzamelen van boventallige zakken restafval als de containers van inwoners vol zijn in minder tijd dan 8 weken. Echter, GBT is er geen voorstander van dat inwoners van Twenterand belast worden met gesleep van zakken restafval in de auto of per fiets naar de ondergrondse containers. Kosten: € 2 per zak. Omdat GBT de inzamelfrequentie van de grijze bak 1 keer per vier weken in stand houdt zijn de ondergrondse containers niet nodig.

GBT kiest hiermee voor draagvlak en de hoge waarderingscijfers van de inwoners. Wel neemt GBT het voorstel van het college over om de kleine container van 140 liter gratis om te ruilen voor een container van 240 liter. Via een stevige campagne is de GBT-fractie het eveneens eens met het college dat inwoners meer gestimuleerd moeten worden afval goed te scheiden en zodoende de kwaliteit van grondstoffen te verbeteren. Met buurtgerichte acties, een adequate communicatie en kwaliteitscontroles door een ‘voorloopteam’ kunnen zo zuivere afvalstromen gerealiseerd worden. Hierbij kunnen de zuivere afvalstromen gebruikt worden voor nieuw producten in circulaire economie.

Service verder verbeteren

Naast de gratis service dat inwoners de 140 liter bak eenmalig kunnen ruilen voor een 240 liter bak, verbetert GBT met haar voorstel ook de service voor werkenden en ondernemers die op werkdagen geen mogelijkheid hebben (grof tuin) afval weg te brengen. Want er komt een avondopstelling van het Afvalbrengpunt in Vroomshoop, zodat zij niet afhankelijk zijn van die ene zaterdag in de week.

Tevens kreeg de GBT-fractie een toezegging van het college dat er een vergelijkend onderzoek komt met betrekking tot tarieven en dienstverlening met andere gemeenten en hun afvalinzamelaars. Zo kan bezien worden hoe ROVA in de markt ligt en de gemeente Twenterand ervoor staat met haar tarieven en service richting inwoners.

Het college gaf, na vragen van GBT, eerder al te kennen dat de plaatsing van ondergrondse glascontainers in De Pollen en Geerdijk aanstaande is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier