Regels carbidschieten

0
1965

twenterand.jpgWat?
Regels voor carbid schieten en voor klaphamers waarbij een explosie wordt opgewekt.

Wanneer?
Carbidschieten mag alleen op 31 december en wanneer oudejaarsdag valt op een zondag, ook op de zaterdag voor 31 december.

Hoe?
– Melkbussen en/of dergelijke voorwerpen die voor het carbid schieten worden gebruikt hebben een maximale omvang van 60 liter;
– Er mag gebruik worden gemaakt van acetyleengas, afkomstig van reactie tussen calciumcarbid (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen. Voorwaarde is dat daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet, of redelijkerwijs had kunnen vermoeden, dat daardoor gevaar, schade of hinder kan optreden voor personen of voor de omgeving.
– Er mogen geen busdeksels of soortgelijke projectielen worden gebruikt om met behulp van carbid te worden weggeschoten;
– Het gebruik van (voet)ballen of andere afsluitingen is zodanig dat deze geen schade aan mens, dier of goed kan veroorzaken;
– Binnen een cirkel met een straal van 100 meter mogen in totaal niet meer dan 10 bussen worden gebruikt of gebruiksklaar aanwezig worden gehouden voor carbidschieten;
– De (melk)bussen/containers/opslagvaten moeten stevig worden verankerd zodat terugslag kan worden voorkomen.

Waar?
– De plaats vanwaar geschoten mag worden ligt:
• op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing;
• op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen;
• op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
• op een afstand van ten minste 500 meter van een vogelbeschermingsgebied.
– Geschoten wordt in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden;
– Het vrijschootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden.

Door wie?
Er mag alleen worden geschoten door een persoon vanaf 16 jaar, onder toezicht van een of meerdere personen van 18 jaar of ouder. Deze moeten de eigen veiligheid en die van aanwezigen waarborgen.

Waarom?
De gemeenteraad van Twenterand heeft op dinsdag 16 december 2014 een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Daarin zijn regels opgenomen voor het afschieten van Carbid in de gemeente Twenterand. De regels moeten bijdragen aan een feestelijke en veilige afsluiting van het jaar.

Wij wensen u veilige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier