Reactie VVD Twenterand op begroting 2014

0
464

“Ondanks dat er de komende jaren fors bezuinigd moet worden is hiervan in de gepresenteerde begroting over het jaar 2014 nog niet echt veel te merken. Ik begrijp dit wel, met de verkiezingen voor de deur wil geen enkele partij het achterste van de tong laten zien en groepen kiezers teleurstellen door bezuinigingen door te voeren.” Aldus Chris Walraven, fractievoorzitter van de VVD Twenterand.

Toch heeft de VVD Twenterand in haar reactie op de begroting wel een aantal vragen en is de partij het zeker niet met alle voorstellen eens. Met name met de hoogte van de zogenaamde inflatiecorrectie voor de gemeentelijke belastingen (2.75 %) gaat de partij niet akkoord. Het door het college gehanteerde cijfer is namelijk hoger dan de werkelijke inflatie, daarmee geeft het college een verkeerde voorstelling van zaken en voert een extra verhoging uit zonder dit als zodanig te benoemen.
Ook wil de VVD Twenterand de samenwerking binnen de WT4 gemeenten concretiseren door ook financiële doelstellingen te benoemen. De VVD Twenterand wil dat het college zich inspant om tot en met 2017 minimaal 800.000,= aan kostenbesparingen te realiseren door deze samenwerking. Over beide punten zal de partij moties indienen.

Introductie scheiding

Verder heeft de partij vragen over de gelden die beschikbaar komen voor de E-dienstverlening, de voorgestelde extra fte’s voor bodes en jeugd en de extra investering in zes (duurzame) dienstauto’s. Grote zorgen zijn er ook over Soweco en Larcom.

Chris Walraven: “Jammer dat er weer een aantal PM posten in deze begroting zijn opgenomen. We weten dat deze posten ons geld gaan kosten maar naar onze mening kunnen we hier zeker een inschatting van maken. Door dit niet te doen geven we een verkeerd beeld van de financiële werkelijkheid.”

De VVD Twenterand geeft aan graag haar verantwoordelijkheid te willen nemen in een nieuwe coalitie in 2014 en sluit daarbij samenwerking met geen enkele partij uit. Verder dankt de partij de ambtenaren voor de stappen die er de afgelopen periode zeker zijn gezet door slimmer, effectiever en efficiënter te gaan werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier