RAADSBREDE STEUN VOOR INDEXATIE DECLARATIEFONDS

0
1720

neepboerkampsimone_283Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Twenterand op 9 september is bij de behandeling van agendapunt ‘Wijziging van de Verordening op het Declaratiefonds,`raadsbreed ondersteuning geboden aan het amendement van CDA-woordvoerder Simone Neep-Boerkamp (foto).
Het besluit was een uitwerking van een eerdere motie van het CDA Twenterand om de uitkering uit het declaratie fonds te verhogen tot 130€ per gezinslid per kalenderjaar.
Het maximumbedrag wordt dankzij het amendement nu jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het inflatiepercentage dat door het CBS wordt vastgesteld.

CDA-Raadslid Simone Neep gaf hierbij de volgende toelichting.
Het is logisch en eerlijk dat het maximumbedrag van € 130,00 jaarlijks wordt geïndexeerd. De bedragen voor deelname aan activiteiten, waardoor deelname aan de (Twenterandse) samenleving mogelijk wordt, worden eveneens jaarlijks verhoogd. Als de bijdrage niet jaarlijks wordt geïndexeerd, dan betekent dit dat mensen met een minimuminkomen jaarlijks aan steeds minder activiteiten kunnen deelnemen. Dit zou onrecht doen aan de bedoeling van de wijziging van de verordening.

Alle gemeenteraadsfracties in Twenterand ondertekenden dit amendement, waarop het door het college van B & W werd overgenomen om toe te passen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier