Op naar een energieneutraal Twente!

0
2254

De colleges van burgemeester en wethouders van tien Twentse gemeenten hebben kennis genomen van de Twentse Energie Strategie. Deze strategie is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeenten, regionale partners, bedrijven en inwoners. De Twentse Energie Strategie richt zich op het energieneutraal maken van Twente. De zittende colleges dragen de Twentse Energie Strategie na de gemeenteraadsverkiezingen over aan de nieuwe colleges.

Twente energieneutraal in 2050

De Twentse Energie Strategie maakt inzichtelijk hoe Twente in 2050 energieneutraal kan zijn. Hoe past dat in het Twentse landschap en welke economische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol? De strategie is opgesteld met inbreng van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, onder andere tijdens gehouden lokale energieateliers. Duidelijk is dat de opgave groot is. Om Twente energieneutraal te maken moeten de gemeenten de handen ineenslaan en samenwerken in Twente en daarbuiten, met bijvoorbeeld de provincie Overijssel, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid.

De opgave

Om te komen tot een energieneutraal Twente moeten we meer gebruik maken van duurzame energiebronnen, fors energie besparen en werken aan een nieuw energiesysteem, met een andere infrastructuur en andere opslag van energie. Grofweg zijn er vier grote uitdagingen:

·         De eerste uitdaging is het creëren van bewustwording en draagvlak in de maatschappij voor de verandering van het Twentse Energiesysteem;
·         Een tweede uitdaging is het realiseren van een forse besparing van energie. Zeker in de gebouwen, in mobiliteit en industrie;
·         Naast energiebesparing is het nodig om in Twente duurzame energie op te gaan wekken. Van 4,5 PJ (PJ is PetaJoule, een eenheid voor energie) opgewekte energie in 2016  naar 28,1 PJ opgewekte energie. Dit kunnen we realiseren door in te zetten op een duurzame energiemix (zon-, wind-, bio-energie en waterkracht), met extra aandacht voor het opwekken van duurzame warmte als vervanger van aardgas;
·         Om ook op windstille en bewolkte dagen energie te kunnen gebruiken en om bij piekbelasting (in de winter en bij het opladen van elektrische voertuigen) een betrouwbaar energiesysteem te hebben, is opslag van energie en afstemming van vraag en aanbod een vierde belangrijke opgave in de energietransitie.

Uitvoering langs zeven ontwikkelpaden

Om Twente energieneutraal te maken gaan de gemeenten met betrokken partijen in de regio aan de slag met zeven ontwikkelpaden:

1.     Bewustwording, draagvlak en participatie;
2.     Verduurzaming gebouwde omgeving;
3.     Warmte opwek;
4.     Elektriciteit opwek;
5.     Transport en mobiliteit;
6.     Energie-infrastructuur en -opslag (de energiedragers op het juiste moment op de gewenste plek);
7.     Bedrijven en industrie.

Deze ontwikkelpaden geven richting aan de transitie en de nog op te stellen uitvoeringsagenda.

Gemeenten kiezen zelf

De gemeenten die deelnemen in de Twentse Energie Strategie zijn Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. In de verschillende gemeenten zijn of worden lokale energievisies opgesteld en wordt gewerkt aan de realisatie van de ener-gietransitie. Iedere afzonderlijke gemeente bepaalt haar eigen tempo en kiest zelf de ontwikkelpaden waarbij ze aan wil sluiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier