Nieuwe kaders voor subsidies in Twenterand

0
476

Subsidies voor vitaliteit, zelfredzaamheid en preventie

Een vitale, zelfredzame samenleving gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van problemen. Daar moeten subsidies in de toekomst aan bijdragen, als het aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand ligt. Om dat doel te bereiken zijn er nieuwe kaders opgesteld voor het subsidiebeleid in Twenterand. Samen met de gemeenteraad worden op basis van deze kaders de subsidies opnieuw gewogen en verdeeld.

Aanleiding voor het herzien van de subsidiekaders zijn de terugtrekkende overheid en fors teruglopende rijksinkomsten. Twee ontwikkelingen met impact op de manier waarop de samenleving is ingericht, ook die van Twenterand. De komende jaren wordt door de gemeente steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op de eigen financiële verantwoordelijkheid en vitaliteit van haar subsidiepartners. In die lijn heeft de raad in juni besloten om op het bedrag van bijna € 4 miljoen een besparing van
€ 250.000,- toe te passen op de grote gesubsidieerde organisaties (met ingang van 2017)

Introductie scheiding

Vitaliteit, zelfredzaamheid en preventie 

Twenterand kent een bloeiend verenigingsleven en verenigingen dragen bij aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Twenterand. De subsidies moeten deze belangrijke bijdrage van verenigingen aan de vitaliteit en zelfredzaamheid van de samenleving, verder versterken. Bovendien moeten ze zoveel mogelijk gericht zijn op het voorkomen van potentiële problemen. Bij vitaliteit gaat het erom dat subsidies worden verstrekt aan gezonde, goed georganiseerde verenigingen en organisaties, die midden in de samenleving staan. Bovendien wordt in de verstrekking van subsidies prioriteit gegeven aan activiteiten die gericht zijn op zelfredzaamheid, zoals zelfwerkzaamheid van verenigingen bij (sport) accommodaties. Maar zelfredzaamheid gaat het ook over het stimuleren van activiteiten die erop gericht zijn mensen uit hun sociaal isolement te halen. Voorbeelden zijn toegankelijke activiteiten op buurt of wijkniveau en inwoners stimuleren hier aan deel te nemen. Zelfredzaamheid en vitaliteit versterken elkaar. Vitale verenigingen zijn beter in staat voor zichzelf te zorgen.
Bij preventie kan gedacht worden aan bewustwording of voorlichting, bijvoorbeeld op het gebied van drank en verdovende middelen. Maar ook op het gebied van stimulering van ‘gewenst gedrag’ zoals van sport en beweging.

Vervolg
Alle gesubsidieerde instellingen hebben een brief ontvangen, waarin ze zijn geïnformeerd. De kaders zijn beschreven in de ‘Uitgangspuntennotitie Subsidiekeuzes Gemeente Twenterand’. Het college van B&W heeft ingestemd met deze notitie en nu is het woord aan de gemeenteraad om er een mening over te vormen en de kaders uiteindelijk vast te stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier