Nieuw debat over grafruiming

0
996

kerkhof 
TWENTERAND – Als het college bij zijn plan blijft om graven te ruimen in Westerhaar en Bruinehaar, dan `blijkt het een onbetrouwbaar partner voor de eigen burger`. Volgens de raadsfracties van SGP en Gemeentebelangen tonen B. en W. geen respect voor overeengekomen zakelijke (graf)rechten. Het springt er `volkomen willekeurig mee om, ook met die van een inmiddels overleden generatie.` Dit oordeel van de twee raadsfracties stoelt op uitvoerig eigen onderzoek van fractieleden. Die hebben daar een uitvoerige notitie van gemaakt. Die komt dinsdagavond in de raadsvergadering aan de orde. SGP-fractieleider Ben Engberts: “We hebben zelf graven bezocht en daar gegevens opgenomen en we hebben die ook uit archieven gehaald.” Het college had dat moeten doen. Maar het heeft naar de indruk van SGP en Gemeentebelangen niets van dat alles gedaan en hoewel daar meer dan eens nadrukkelijk naar was gevraagd kwam er geen antwoord, voegt Engberts er aan toe. Het onderzoek strekte zich ook uit over de juridische aspecten. Dat leidde tot een `second opinion` van mr. W. van der Putten, kenner van de wet op de lijkbezorging en schrijver van boeken en artikelen over het onderwerp. Hij toetste de door B. en W. voorgestane procedure aan die wet en ook zijnerzijds leidde dat tot kritische kanttekeningen. Een paar punten: na de officiële sluiting (1971, terugwerkende kracht tot 1960) is er toch (in 1979) begraven. Dat staat minstens op gespannen voet met bepalingen waarin termijnen zijn vastgesteld waarin graven `ongeroerd` moeten blijven. Daarnaast speelt de zaak van grafrechten `voor onbepaalde tijd` die het op zijn minst twijfelachtig maken of er ooit geruimd kan worden. En zo zijn er een reeks vragen. Die, voor alle duidelijkheid, bevestigt Engberts, los staan van de principiële, op godsdienstige overtuiging rustende, bezwaren die er ook leven. Zowel bij de SGP als bij Gemeentebelangen. In een eerder stadium van de inmiddels al langdurige discussie is er om die reden ook al een plan geopperd om een nieuwe begraafplaats aan te leggen in samenspraak met de kerken. Dat plan is volgens Engberts niet van de baan, maar opgeschort om eerst het actuele probleem te regelen. Want SGP en Gemeentebelangen menen in hun nota afdoende te hebben aangetoond dat het college tot nu toe niet zorgvuldig heeft gehandeld, dat er strijd met de wet is, en dat er dus hoe dan ook nog niet daadwerkelijk met ruiming mag worden begonnen. >>Volgens SGP en Gemeentebelangen in Twenterand speelt het college in een plan tot grafruiming met zijn reputatie als `betrouwbaar partner voor de burger(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier