Meerderheid raad: zwembadenproblematiek ongeschikt als pilot burgerparticipatie

0
605

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de zwembadenproblematiek in Twenterand ongeschikt als pilot voor burgerparticipatie. CDA, PvdA, ChristenUnie, VVD én SGP drongen donderdagavond in een raadsdebat over de conceptnotitie burgerparticipatie vaak met klem aan om voor een ander pilot onderwerp te kiezen.

Burgers betrekken bij het vinden van oplossingen voor het exploitatietekort van de vier zwembaden zou weinig opleveren vermoedden genoemde partijen: het onderwerp zou te beladen zijn en te veel emoties oproepen voor een zakelijke discussie.

Wethouder André Idzinga begreep de commotie niet goed. Volgens hem is nog niet eens duidelijk in welke vorm burgers worden betrokken bij het onderwerp zwembaden. „Misschien blijft het wel bij informeren, of bij informeren en raadplegen”, zei hij. „Daarover gaan we nu goed nadenken. De raad wordt achteraf geïnformeerd hoe de participatie heeft plaatsgevonden.” De uitleg van Idzinga ontlokte Martha van Abbema (CU) de cynische opmerking ‘U houdt het lekker transparant, dank u wel’. Van Abbema trad donderdagavond overigens voor de laatste keer aan als raadslid. Zij is woensdag voor de ChristenUnie gekozen voor een zetel in de provinciale staten van Overijssel.

Ben Engberts (SGP) gaf aan vooraf te willen weten over welke onderwerpen burgerparticipatie wordt toegepast en in welke mate. Hij stelde voor om in de toekomst bij de onderwerpen die op de agenda komen, vooraf aan te geven of en hoe burgerparticipatie wordt toepast. En hij vroeg waarvoor de 50.000 euro die voor burgerparticipatie is gereserveerd nu precies wordt gebruikt. De wethouder gaf daarover geen tekst en uitleg.

Alleen Gemeentebelangen Twenterand bleef haar eigen wethouder volop steunen. Burgerparticipatie was voor GBT dan ook een speerpunt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De inbreng van burgers zou de rode draad moeten vormen in de nieuwe bestuursstijl in Twenterand. „Burgers zijn ervaringsdeskundigen”, aldus Marcus Elzinga (GBT). „Burgers willen meer betrokken worden. Laten we gebruik maken van de kennis die zij hebben.” De voltallige raad deelt die visie, maar alleen niet de keuze voor de zwembaden als pilotproject. Elzinga reageerde geprikkeld op de kritiek over de keuze: „Het lijkt wel alsof u bang bent voor de invloed van de burger.”

In welke mate burgers bij een onderwerp worden betrokken, bepaalt het college. Het kan gaan om het raadplegen van betrokken groepen, om het vragen om advies, om een coproductie tussen burgers en gemeente of zelfs om het (mee) beslissen over onderwerpen.(Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier