LASTIG OM 20 JAAR VOORUIT TE KIJKEN

0
954

TWENTERAND – Dinsdagavond bleek tijdens een bijna 2 uur durend raadsdebat over de Toekomstvisie Twenterand 2030 hoe moeilijk het is om 20 jaar vooruit te kijken. Verschillende politieke fracties lieten zich in hun bijdragen verleiden tot zaken die bij wijze van spreken al over twee weken uitgevoerd moeten zijn.

CDA`er Bos wilde “nuchter relativeren” en vroeg zich daarbij af of we “magere of vette jaren” tegemoet gaan en welke crisis ons nog wacht. Het stoorde Bos dat er nogal wat zaken geclaimd worden die ruimte vragen, zoals voor het water: “Waterberging heeft voor het CDA geen prioriteit”. Burgemeester Koetje betreurde dat: “Ik voorzie natte voeten. U bagatelliseert het waterprobleem.”

Veel aandacht was er voor zo gewenste groene buffer tussen Almelo en Vriezenveen. Laarman, ChristenUnie, komt met een amendement hierover in de raadsvergadering. Laarman zal daarvoor steun krijgen van SGP`er Engberts, CDA`er Bos en GT`er Engels. “Dit had al gerealiseerd moeten zijn. We moeten hier heel snel en adequaat mee aan de slag”, aldus Engberts. Burgemeester Koetje: “College is al bezig met initiatieven.”

Eensgezindheid was er ook over het buitengebied. Laarman: “Agrarische bedrijven moeten mogelijkheden behouden om uit te breiden”. Engberts: “Schaalvergroting moet mogelijk blijven.” Bos: “Ruimte voor stalvergroting voor agrarische gezinsbedrijven”. Engels: “Veehouders faciliteren”.

Opvallend in het debat was de woordenwisseling tussen LLT/VVD fractiemedewerker R. Geerligs en Vroomshoper (oud-VVD fractievoorzitter) E. Haselhoff. Waar Geerligs zich vanwege de “hoge werkloosheid” en de grote vraag vanuit het bedrijfsleven zich sterk maakte voor uitbreiding van bedrijven-terrein Garstelanden in Westerhaar-Vriezenveensewijk, beweerde Haselhoff het tegenovergestelde en pleitte nadrukkelijk voor uitbreidingen in Vroomshoop en Vriezenveen.

Burgemeester Koetje vroeg zich af waarom die bedrijven dan niet bij het college hadden aangeklopt. Koetje vertelde dat voor meerdere bedrijventerreinen al plannen tot uitbreiding klaar-liggen, zo ook voor Garstelanden.

Laarman: “Creeër in Den Ham extra magneten in detailhandel.”
Engberts: “Spoorverbinding is slecht en kanaal is barrière.”

Haselhoff: “Wil LLT ervoor waken dat Westerhaar-Vriezen-veensewijk het `Blaricum van Twenterand` wordt?”
Geerligs: “Ja.”

Bos: “Liever een dienstverlenend bedrijf erbij in Vroomshoop dan b.v. een metaalbedrijf.”
Spang: “Je kunt water weg laten stromen, maar je kunt ook de kansen benutten.”
Engels: “Er wordt veel over jeugd geschreven. Dat is mooi voor in de boekenkast, maar het komt aan op uitvoering.”

Namens de werkgroep Toekomstvisie benadrukte Koetje nog `s dat de toekomstige jeugd anders is gekwalificeerd dan nu. Dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid: “We hebben te maken met een veranderende samenleving”.

Werkgroepslid Nieboer concludeerde dat er “flink gedebatteerd” werd. Hij vond het “verfrissend” toen hij vorige week in een basisschool van kinderen hoorde hoe zij die sprong naar de toekomst wel kunnen maken: “We werken dan thuis en moeten groen hebben om te recreëren”. Werkgroeps-lid Spang gaf de raadsleden als huiswerk mee nog `s goed naar de verschillende richtingen te kijken die worden genoemd in de Toekomstvisie Twenterand 2030.(DeltaFm)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier