Informateur rondt opdracht af: Zeven mogelijkheden, brede coalitie is eerste optie

0
617

twenterand.jpgDe informateur in de gemeente Twenterand, de heer L.B. (Bernard) Kobes, heeft zijn opdracht voor informatie afgerond. De opdracht luidde als volgt: ‘Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een college met stabiliteit, daadkracht en draagvlak en welke partij de coalitie kunnen vormen.’ De informateur is gekomen tot een systematisch overzicht met daarin zeven mogelijkheden van samenstellingen van het College van burgemeester en wethouders voor de periode van 2014 – 2018.

Uit het overzicht met de modellen blijkt dat optie 2, een coalitie van GBT, CDA en ChristenUnie, zich als eerste aandient. “Dit is een coalitie met een breed draagvlak met de grootste partijen binnen de raad. Het sluit geheel aan bij de verkiezingsuitslag en inhoudelijk lijken er geen onoverkomelijke verschillen te liggen. Ook wordt geen van beide grote partijen, GBT en CDA, buitengesloten,” aldus informateur Kobes. “Een groot deel van de bevolking kan zich in deze brede coalitie, met wethouders van verschillende partijen, herkennen.”

Met de afronding van zijn werkzaamheden ligt volgens Kobes de bal nu bij de fractieleiders van de drie genoemde partijen: “Zij moeten nu met elkaar aan de slag om te komen tot een bestuurs- en beleidsakkoord en gezien de verkregen informatie, heb ik alle vertrouwen in deze systematiek.”

Introductie scheiding

Modellen
Optie 1 (GBT, CDA) lijkt volgens de informateur nauwelijks kans van slagen te hebben. “Deze is te kort door de bocht en is geen directe eerste optie voor partijen,” aldus Kobes. Mocht optie 2 niet lukken dan komen vervolgens de opties 3 en 4 in beeld. Kobes daarover: “Ik moet daarbij direct zeggen dat voor wat betreft optie 3 er eerst een verhelderend gesprek plaats moet vinden tussen GBT en de SGP.” Optie 4 is een coalitie van de drie christelijke partijen in de raad, CDA, ChristenUnie en SGP. “Het spreekt voor zich dat in elk model de grootste partij het initiatief neemt.”

Gesprekken en brief
Informateur Kobes heeft op 28 en 31 maart gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Vervolgens heeft de informateur op 3 april aan de drie grootste partijen vervolgvragen gesteld. Kobes komt nu met een schematisch en analytisch overzicht waarin verschillende scenario’s in volgorde de revue passeren.

De heer Kobes heeft de informatie afgerond met een brief aan de eerste vertegenwoordigers van de raadsfracties in Twenterand. In deze brief geeft hij een systematische opsomming van zijn bevindingen in verschillende modellen die opeenvolgend als verdere leidraad kunnen dienen.

Informateur Kobes dankt de partijen voor hun open en constructieve opstelling in deze fase van de informatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier