Gemeente onderzoekt drugs- en alcoholgebruik onder jongeren

0
712

logo_gemeente_twenterandIncidenten of een structureel probleem?

Is het echt zo ernstig gesteld met het drugs- en alcoholgebruik in de gemeente Twenterand of gaat het hier om incidenten? Dat is de grote vraag die wethouder Binnenmars zichzelf blijft stellen. Om die reden wordt de komende weken een onderzoek uitgevoerd naar drugs- en alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Twenterand. Binnenmars daarover: “Vooropgesteld, ieder incident is er één teveel. Maar als het gaat om een structureel probleem, is het zaak om te kijken of ons huidige beleid voldoet of dat aanpassingen noodzakelijk zijn.” De gemeente Twenterand heeft drugs- en alcoholproblematiek hoog op de agenda staan en is constant bezig met het ontwikkelen van beleid. Om die reden is een tussentijdse peiling wenselijk om de actuele aard en omvang van de problematiek in kaart te brengen.

Vooral eind 2008 is er in de gemeente Twenterand een aantal verkeersongelukken veroorzaakt door jongeren die onder invloed waren van drank of drugs. Momenteel zijn er echter geen actuele representatieve cijfers over alle jongeren binnen de gemeente Twenterand, die laten zien of het hier gaat om incidenten of om een structureel probleem. Er zijn al onderzoeken gedaan naar alcohol- en drugsgebruik, maar deze onderzoeken richten zich enkel op middelbare scholieren (E-MOVO onderzoek 2003 – 2007) of hangjongeren (behoeftenonderzoek door Elixer). De uitkomsten hiervan lopen nogal uiteen. “Het is mij te kort door de bocht om op basis van die gegevens te spreken over een structureel probleem onder alle jongeren, maar het heeft onze absolute aandacht, vandaar dit onderzoek,” aldus Binnenmars.

Beleid gericht op preventie
Die aandacht vertaalt zich in huidig beleid dat de gemeente Twenterand al uitvoert, onder andere in samenwerking met de regio Twente. De gemeente Twenterand heeft naar aanleiding van het huidige beleid een preventieplan opgesteld, welke uitgevoerd wordt door Tactus verslavingszorg. Ook wordt er onder de naam ‘Happy fris` gewerkt aan een totale aanpak van de problemen rondom jeugd en alcohol. Met behulp van het ‘Happy fris` plan moet bepaald worden welke preventieactiviteiten lokaal het beste passen en uitgevoerd zouden moeten worden. Tevens is er door de politie Twenterand een veiligheidsplan opgesteld met daarin aanbevelingen voor een integrale aanpak van de drugsproblematiek in de gemeente Twenterand.

Anoniem
Een deel van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar wordt per brief benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, dat via www.twenterand.nl moet worden ingevuld. Aan het onderzoek kan anoniem worden deelgenomen. Onder de deelnemers wordt een waardebon van € 50,- verloot. Hiervoor dienen deelnemers dan wel hun e-mailadres in te vullen, waar dan weer zeer vertrouwelijk mee om wordt gegaan.
Het digitale onderzoek loopt van 30 september tot en met 17 oktober 2009. Daarnaast zullen er nog enkele interviews plaats vinden. De eindresultaten worden begin 2010 verwacht en deze kunnen leiden tot aanpassing van het beleid dat Twenterand momenteel in samenwerking met partners uitvoert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier