Eenmalige uitkering van vijftig euro per huishouden

0
610

logo_gemeente_twenterandVoor mensen met inkomen tot 20% boven bijstandsnorm

Enkele maanden geleden heeft de Tweede Kamer besloten extra geld beschikbaar te stellen voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De eenmalige bijdrage bedraagt € 50,- per huishouden. Ook de gemeente Twenterand gaat dit bedrag uitreiken. “Het rijk geeft hiermee de gemeenten de mogelijkheid om die mensen die het geld goed kunnen gebruiken, een steuntje in de rug te bieden. En daar werken wij vanzelfsprekend graag aan mee,” aldus wethouder Van Abbema.

Voor toekenning van het bedrag heeft de gemeente een aantal beleidsregels opgesteld, waarbij de regels voor bijzondere bijstand van toepassing zijn. Wethouder Van Abbema: “Het is van belang dat iedereen die aanspraak kan maken op die € 50,-, dat ook weet. Daarom hebben we daarvoor een aantal regels opgesteld.”

Komt u in aanmerking?
Of mensen in aanmerking komen voor de eenmalige uitkering hangt af van een aantal zaken.
Inkomensgrens
De inkomensgrens voor de aanvraag van een tegemoetkoming ligt op bijstandsniveau verhoogd met maximaal 20%. Het netto inkomen per maand mag niet hoger zijn dan:

Leefvorm 120 %-norm (maximale netto-inkomen)
Alleenstaande < 65 jaar € 1.069,63
Alleenstaande ouder < 65 jaar € 1.375,24
Echtpaar < 65 jaar € 1.528,04
Alleenstaande >= 65 jaar € 1.170,01
Alleenstaande ouder >= 65 jaar € 1.443,04
Echtpaar >= 65 jaar € 1.605,64
Echtpaar, één beneden 65 jaar € 1.605,64

Vermogensgrens
Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te kunnen komen mag u niet meer vermogen en of spaargeld hebben dan:
– € 10.650,- voor gezinnen, samenwonenden en alleenstaande ouders;
– € 5.325,- voor alleenstaanden.

Automatisch of op aanvraag
Wwb-gerechtigden, personen die bekend zijn in het kader van bijzondere bijstand, kwijtschelding en declaratiefonds ontvangen het bedrag van € 50,- automatisch. Zij hoeven dus géén aparte aanvraag
in te dienen!
Overige huishoudens (bijv. werknemers, uitkeringsgerechtigden anders dan WWB-ers) moeten een aanvraag indienen. Mensen die in aanmerking denken te komen voor de eenmalige € 50,-, kunnen een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente.

Uitbetaling
Personen die de aanvraag indienen na 1 december 2008, ontvangen de bijdrage begin 2009. Wwb-gerechtigden, personen welke bekend zijn in het kader van bijzondere bijstand, kwijtschelding en declaratiefonds ontvangen de bijdrage voor 24 december 2008.

Informatie
Voor meer informatie over de eenmalige € 50,- regeling kunt contact opnemen met de
afdeling Dienstverlening, backoffice Sociale Zaken, telefoon 0546-840840, elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier