Denk mee over Twenterand in 2030

0
846

logo_gemeente_twenterand
De raad van de gemeente Twenterand ontwikkelt in samenwerking met het adviesbureau Arcadis uit Arnhem de Toekomstvisie 2030. De afgelopen periode hebben zo`n 25 ‘ambassadeurs` (inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties) en raadsleden op interactieve en creatieve manier meegedacht aan de ontwikkeling van de Toekomstvisie. Ook de inwoners van de gemeente Twenterand hebben via de speciale website www.toekomstvisietwenterand.nl mee kunnen denken aan de totstandkoming van de Toekomstvisie. En diezelfde inwoners zijn nu wederom aan zet, want op maandag 17 november 2008 om 19.30 uur wordt in het gemeentehuis in Vriezenveen de Toekomstvisie 2030 gepresenteerd. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis.

Eigenlijk is dit de laatste gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen enz. van de gemeente Twenterand hun mening door middel van een peiling te laten horen.

Interactieve ontwikkeling toekomstvisie
De gemeenteraad heeft bij de ontwikkeling van de toekomstvisie externe partijen gevraagd om mee te denken. Op gezette tijden heeft een groep ambassadeurs advies gegeven. De groep ambassadeurs bestaat uit 25 bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Gedurende het hele proces konden ook inwoners van Twenterand meedenken via de website. En er is specifiek input van jongeren gevraagd. Het proces van de ontwikkeling van de toekomstvisie wordt voorbereid en begeleid door het adviesbureau Arcadis in Arnhem, in opdracht van de gemeenteraad.

Waarom 2030?
De Toekomstvisie zal als toetsingskader fungeren voor toekomstig beleid. De periode 2015-2030 is gekozen om aan te geven dat de toekomstvisie echt een streefbeeld voor de langere termijn is.

‘Twenterand Sterrenland` – ‘Twenterand Tussenland`
De huidige situatie in de gemeente is zowel in een zwart-wit foto als in een door ambassadeurs en jongeren ingekleurde foto vastgelegd. Daarnaast zijn de trends en ontwikkelingen, met name zoals die door het Centraal Planbureau worden voorzien, ingebracht en vertaald naar deel 1 van het concept: ‘Twenterand Sterrenland`. Geïnspireerd door trends en ontwikkelingen in de regio heeft Arcadis zelf de positie van de gemeente Twenterand in beeld gebracht. Dit resulteerde in deel 2 van het concept: ‘Twenterand Tussenland`. Gezamenlijk is dat het Toekomstperspectief 2030.

Programma en vervolg
De avond begint om 19.30 uur met een uitleg over wat er tot nu toe gedaan is en de presentatie van het Toekomstperspectief 2030. Vervolgens wordt aanwezigen gevraagd te stemmen over een aantal opgaven voor het jaar 2030 waaraan de gemeente Twenterand moet gaan werken. Ook wordt er gestemd over de consequenties hiervan voor de kernen en het buitengebied in de gemeente Twenterand.
Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt.
Het geheel wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk de Toekomstvisie 2030 definitief vaststelt. De planning is dat de gemeenteraad in januari 2009 de Toekomstvisie gemeente Twenterand 2030 tijdens een openbare raadsvergadering zal behandelen.

Vooraf aanmelden
Om een beeld hebben van het aantal mensen dat de presentatie wil bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden voor 11 november a.s. bij Marjolein van Belkum van de gemeente Twenterand, 0546 – 840 713 of m.vanbelkum@twenterand.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier