De Blokstoeke en de vaardigheden van de 21e eeuw

0
859

dscf1768.jpgHoe bereid je je kind voor op de toekomst en hoe doen we dat op school? Alles gaat digitaal, tv, tablets, mobieltjes en ga zo maar door… kan het dan nog wel dat er in het onderwijs nog steeds op dezelfde manier les gegeven wordt als toen wij zelf nog in de schoolbanken zaten? De Blokstoeke is van mening dat kinderen moeten worden voorbereid op de toekomst. Er wordt steeds meer gedigitaliseerd, het wordt steeds belangrijker om de 21e eeuw vaardigheden te ontwikkelen zodat kinderen hier in de toekomst profijt van hebben. Hierbij gaat het ook over samenwerking, eigenaarschap, creatief en kritisch denken, communicatie en zelfsturing.
Op de Blokstoeke is dit al drie jaar geen nieuw onderwerp, de school werkt in groep 5 t/m 8 op tablets met de leermethode snappet. Groep 5 t/m 8 werkt met snappet aan de vakken rekenen, taal, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Introductie scheiding

Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. De leerling kan op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werken. Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Snappet maakt het tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Aan deze leerdoelen kunnen kinderen naast de inhoud van de Snappet-les van die dag werken.
De leerkracht kan via een dashboard volgen hoe snel en met welk resultaat de leerlingen de stof doorlopen. Deze directe datafeedback zorgt ervoor dat de leerkracht veel sneller (namelijk al tijdens de les zelf) kan ingrijpen of bijsturen op het leerproces. Hij kan ten allen tijde per deelgebied de resultaten van de leerling inzien en heeft de mogelijkheid om bepaalde lesblokken toe te voegen, te herhalen of weg te laten.
In groep 1 t/m 8 werken de kinderen van de Blokstoeke sinds dit jaar met Chromebooks. Een chromebook ziet eruit en werkt als een laptop maar dat is het niet. Ik zal niet verder op de technische details ingaan maar wel op het gebruik in de groepen.De chromebooks worden gebruikt voor de wereldoriënterende vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie (groep 5 t/m 8), verder voor groep 3 tijdens de VLL ( Veilig Leren Lezen) thema’s en in groep 1 en 2 voor de piramide thema’s. dit vanuit het MI principe, Meervoudige Intelligentie voor verbredings- en verdiepingsthema’s voor meervoudig begaafde kinderen.
Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat mijn en uw kind er straks klaar voor zjn om de digitale wereld tegemoet te treden, daarnaast leren onze kinderen ook om te plannen, leerdoelen te stellen, ze te halen en ze te verbeteren, daarover te communiceren en dit kunnen verantwoorden hoe ze ermee om zijn gegaan. Onze kinderen leren op de Blokstoeke om zelfstandig denkende en doende volwassenen te worden, die nu al leren om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. En is dit niet wat wij als ouder graag zien? Een kind dat je ziet opgroeien als een zelfstandig denkend en handelend mens?
Is de Blokstoeke klaar om onze kinderen voor te bereiden op de toekomst en voldoen ze aan de 21e eeuw vaardigheden? Mijns inziens is dit absoluut het geval en ben ik trots op de Blokstoeke!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier