CDA: aantal megavarkensbedrijven beperken

0
1031

De CDA-fractie in de Twenterandse gemeenteraad wil proberen het aantal megavarkensbedrijven in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Fortwijk bij Vroomshoop te beperken tot vier. Dat zegt CDA-raadslid B. Wessels ter toelichting op het gisteren verschenen CDA-standpunt over landbouwontwikkelingsgebieden. Volgens Wessels kan de komst van megavarkensbedrijven niet meer worden tegengehouden. “Daar moeten we realistisch in zijn. De komst van megavarkensbedrijven is een ontwikkeling waar de politiek geen grip op heeft.” Als immers een particulier, bijvoorbeeld in Fortwijk, zijn grond verkoopt, dan heeft de gemeente – en dus `de politiek` – daar geen enkele invloed op. Wel kan, aldus Wessels, de gemeente planologische maatregelen treffen om het aantal megabedrijven te beperken. In het kader van de Reconstructiewet is geregeld, dat er tussen twee bedrijven in een LOG vijftig meter ruimte moet zijn. In het gemeentelijk Ontwikkelingsplan voor Fortwijk staat, dat de tussenruimte 150 meter moet zijn. Het CDA denkt aan een tussenruimte van 300 meter. Met een tussenruimte van vijftig meter kunnen zich misschien wel veertig bedrijven in Fortwijk vestigen, aldus het CDA-standpunt, maar met een tussenruimte van 300 meter kunnen wellicht maar vier bedrijven worden geplaatst. Bovendien is volgens het CDA uit onderzoek gebleken, dat `de intensieve wijze van varkens houden geen verslechtering inhoudt voor de varkens ten opzichte van de huidige wijze van varkens houden`. Het CDA vindt dat de ontwikkeling van de LOG`s in `een breder perspectief` moet worden gezien. De afgelopen maanden is er veel aandacht – en ook veel protest – geweest tegen de LOG`s, maar de LOG`s zijn een uitvloeisel van de Reconstructiewet. Dat betekent, dat in LOG`s de intensieve veehouderij alle ruimte krijgt. Maar daar staat tegenover dat in de zogeheten extensiveringsgebieden voor de landbouw niets mogelijk is, omdat daar de natuur alle ruimte krijgt. In de zogeheten verwevingsgebieden is een beperkte uitbreiding van de landbouw mogelijk, maar niet voor de grondgebonden bedrijven, zoals de intensieve varkenshouderij. “Als je op de ene plek de natuur beschermt, moet je ergens anders de landbouw ruimte geven”, aldus Wessels. Het raadslid beklemtoont dat er ten aanzien van de LOG`s een ontwikkeling is gekomen die niemand heeft voorzien. Oorspronkelijk was het de bedoeling, dat de LOG`s zouden dienen voor boeren in de omgeving die – om wat voor reden dan ook – hun bedrijf moeten verplaatsen. “Het was niet te voorzien dat grote bedrijven van elders grond in het LOG Fortwijk zouden kopen. We zijn als CDA ook niet gelukkig met twee bedrijven van Family Farmers, maar dat is niet meer terug te draaien”, aldus Wessels. Afgezien van de zorg over het aantal mogelijke bedrijven in Fortwijk, zijn voor het CDA de stankoverlast en de verkeershinder grote aandachtspunten. Wat de stankoverlast betreft, vindt het CDA de geplande komst van een pelsdierfokkerij naar Fortwijk ongewenst. Ten aanzien van de verkeershinder denkt het CDA, aldus Wessels, dat het de beste oplossing zou zijn als er vanuit Fortwijk een rechtstreekse aansluiting zou komen op de Rijksweg 36. Duidelijk is, aldus Wessels, dat de huidige weg Fortwijk volstrekt ongeschikt is voor vrachtverkeer. Aanpassing van de weg Fortwijk mag, wat het CDA betreft, financieel niet worden afgewenteld op de gemeente. De aanpassing van de infrastructuur in en rond Fortwijk kost circa vijf miljoen. “Het kan niet zo zijn, dat dat van ons geld gebeurt”, aldus Wessels. CDA-raadslid B. Wessels: “Rechtstreekse aansluiting Fortwijk op Rijksweg 36.” (Tubantia)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier