BIEB GERED IN ELKE KERN, ZONDER OZB-VERHOGING

0
650

Tijdens de raadsvergadering van 19 juli is op voorstel van CDA, ChristenUnie en GBT, besloten om te kiezen voor behoud en vernieuwing van de 4 huidige bibliotheekvestigingen. Eerder had het College van B & W een raadsvoorstel voorgelegd met vier scenario’s, varierend van een hoofdvestiging met 3 servicepunten tot 2 vestigingen open en 2 sluiten tot bovengenoemd voorstel.
De benodigde financiele dekking dacht men te betalen uit een verhoging van de OZB. Verhoging van OZB gaat in tegen de verschillende verkiezingsprogramma’s van CDA, GBT en CU; hiertoe wil men alleen besluiten als sociaal beleid in het gedrang dreigt te komen.

Introductie scheiding
Introductie scheiding

CDA fractie-voorzitter Jan Kuilder gaf aan voorstander van 4 fysieke vestigingen te zijn, een in elke kern. Hiervoor moeten wel concrete afspraken worden gemaakt met de nieuwe directeur van de Openbare Bibliotheek van Twenterand , voor bibliotheekvernieuwing, kostenbesparing en inkomstverhoging. Plannen moeten zich richten op verbetering van efficiency en optimale dienstverlening met partners uit cultuur, welzijn en onderwijs. Mogelijkheden worden uitgewerkt voor de inzet van een mediacoach, die in combinatie met onderwijs werkt aan bevordering van lezen, inzet van nieuwe media en bestrijden van leesachterstanden. Via het instrument van Beleidsgestuurde contract financiering- BCF- moeten kosten en doelen vanaf 2013 duidelijk met elkaar worden verbonden. Benodigde kosten worden vanuit de kadernota 2013 gedekt uit een bezuiniging op de wettelijke overheidstaken. In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd dit voorstel van CDA, GBT en CU aangenomen met 17 van de 22 aanwezige raadsleden, dus 5 tegen.
Vanaf 20 september is de gemeenteraad weer terug en starten de raadsdebatten weer.

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier