BEHANDELING LOG-VISIE UITGESTELD NAAR BEGIN 2008

0
646

Het college van B & W van de gemeente Twenterand is voornemens de bespreking van het Onwikkelingsplan Landbouwontwikkelingsgebieden Twenterand te verschuiven naar volgend jaar.

De oorzaak van dit uitstel is, dat er niet alleen veel zienswijzen zijn ingediend, maar dat het college de standpunten van de provincie Overijssel en de Tweede Kamer wil afwachten. Het standpunt van de provincie wordt over enkele weken verwacht, maar het standpunt van de Tweede Kamer, betreffende de inpasbaarheid van de grote intensieve veehouderijen, wordt pas medio december 2007 bepaalt. “Als gemeente willen we de standpunten van provincie en rijk afwachten.”

De provincie, zo werd vorige week duidelijk in het provinciaal debat, legt de druk nu bij de gemeente. “De gemeente is nu aan zet”, zei CDA-Gedeputeerde Piet Jansen. Hiermee doelde hij op het gegeven dat de gemeente helemaal zelf kan beslissen over de LOG`s.

De aktiegroep VROM? heeft intussen een zgn. viral movie gemaakt over burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de aanleg van varkensflats in Overijssel. De viral movie laat zien dat boeren, burgers en buitenlui zich niet wensen neer te leggen bij de Roze invasie die Overijssel vanuit Noord-Brabant bedreigt. De viral movie is binnen vijf uur al driehonderd keer doorgestuurd en bekeken. Zie ook www.vroomshoopgeenmesthoop.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier