VVD Twenterand wil debat over handhaving

0
1139

vvd-logo.jpgDe VVD Twenterand wil samen met alle partijen in de gemeenteraad een debat voeren over handhaving in de brede zin van het woord, zonder specifiek in te gaan op individuele dossiers. Naar de mening van de VVD Twenterand wordt er op dit moment onvoldoende consequent opgetreden tegen overtredingen op het gebied van bestemmingsplannen, visies en wet- en regelgeving zoals de apv etc. etc.

Naar de mening van de VVD Twenterand mag het niet zo zijn dat een portefeuillehouder tegenover de media aangeeft te moeten handhaven omdat hij daartoe gedwongen wordt door een klokkenluider, maar de enige plausibele verklaring zou moeten zijn dat er opgetreden wordt omdat men zich niet houdt aan de wet en regelgeving.

De VVD Twenterand wil dat het handhavingsbeleid, zonder aanzien des persoons wordt uitgevoerd en overtredingen binnen korte termijn worden aangepakt met als uitgangspunt gelijke monniken gelijke kappen.

Indien noodzakelijk zal de regelgeving aangepast moeten worden om handhaving mogelijk te maken waarbij mazen in de wet, indien aanwezig, gedicht dienen te worden.

Meldingen van overtredingen dienen serieus genomen te worden waarbij bekeken moet worden of de aangever, indien gewenst, anoniem kan blijven. De (buitendienst)ambtenaren die, in welke hoedanigheid dan ook, overtredingen constateren dienen dit onverwijld te melden. Wat de VVD Twenterand betreft zou dit ook moeten gelden voor bestuurders en raadsleden.

De VVD Twenterand is zich ervan bewust dat er in het verleden door allerlei oorzaken niet altijd is opgetreden tegen dit soort overtredingen. Dat houdt in dat er een inhaalslag moet worden gemaakt of dat er een andere oplossing gezocht moet worden voor bestaande situaties die strijdig zijn met de regelgeving.

De VVD Twenterand is van mening dat indien we als

Introductie scheiding

gemeenteraad handhaving in deze of in welke vorm dan ook echt wenselijk achten, wij daar dan ook de financiële middelen voor beschikbaar dienen te stellen.

 

De VVD Twenterand wil de andere partijen geen dictaat op leggen maar probeert met deze uitgangspunten slechts een eerste aanzet te geven voor een inhoudelijk debat over dit onderwerp, waarbij in principe alle opties open liggen. De VVD Twenterand wil graag met alle partijen op een open wijze debatteren over de wijze waarop we de handhaving in onze gemeente niet alleen op korte termijn kunnen verbeteren maar er vervolgens ook structureel de hand aan kunnen houden.

Dit debat is vooral bedoeld om de mening van de fracties te horen en te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan. De VVD Twenterand zou graag zien dat uit de debatten zal blijken dat dit draagvlak er in principe is en verder dat er aangegeven wordt op welke wijze er dan als raad een vervolg aan gegeven wordt zodat dit proces ook daadwerkelijk in gang kan worden gezet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier