VVD Twenterand gaat niet akkoord met begroting 2016

0
782

vvd-logo.jpgAls enige partij heeft de VVD Twenterand tegen de programmabegroting 2016 gestemd. Daarmee blijft de partij consequent in haar bezwaren over de manier waarop deze coalitie ons geld wil besteden en het bestuursakkoord vorm wil geven.

Fractievoorzitter Walraven: “De OZB gaat met 5,5, % omhoog en onze algemene reserves worden met 835.000,= euro teruggebracht. Als de risico’s, zoals deze coalitie zelf aangeeft, alleen maar toenemen is dit wel een heel vreemde manier om je hier voor de toekomst tegen te wapenen. Dit heb ik potverteren genoemd en daar neem ik geen letter van terug.”

De VVD kwam in de raadsvergadering van 3 november 2015 met een aantal moties en was ook betrokken bij enkele moties en amendementen van andere partijen om de begroting aan te passen, maar de drie coalitiepartijen gaven geen krimp. Zelfs een motie van de VVD, waarvan de wethouder vond dat deze sympathiek was, haalde het niet. De motie om het percentage OZB opbrengstverhoging voortaan weer gewoon op te nemen in de begrotingen werd door het college overigens wel overgenomen.

Introductie scheiding

De VVD heeft vanaf de behandeling van de kadernota op 30 juni 2015 ingezet op drie speerpunten: Geen recordverhoging OZB, afblijven van de algemene reserves en het cijfermatig in beeld brengen van de risico’s. De partij kreeg echter op alle drie de punten geen enkele ruimte van de coalitie en het college.

Walraven: “We hebben ons constructief opgesteld maar het mocht niet baten. Dan houdt het op en moet je consequent zijn. De VVD wil geen politieke verantwoordelijkheid dragen voor deze begroting. We hebben besloten om daarom de begroting in zijn geheel af te wijzen en er geen stukken uit te halen waar we het wel of niet mee eens zijn, hoewel die er zeker ook wel zijn. Ook hier kiezen wij als partij voor duidelijkheid.

Buiten de stem tegen de programmabegroting 2016 ging de VVD ook niet akkoord met het tarief voor de afvalstoffen heffing. De reden was dat het principe “De vervuiler betaalt”, door het college is losgelaten, waardoor inwoners die al jarenlang hun afval goed scheiden, fors worden benadeeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier