RAAD LEGT EXTRA ACCENTEN IN TOEKOMSTVISIE 2030

0
611

Tijdens de raadsvergadering van 14 april heeft de gemeenteraad van Twenterand extra accenten gelegd in de Toekomstvisie op terreinen van werkgelegenheid , agrarische gezinsbedrijven en de groene buffer tussen Vriezenveen en Almelo.

Door het aannemen van een amendement van de coalitiepartijen CDA, CU en LLT geeft de gemeenteraad extra nadruk op de volgende punten:
 
Behoud en versterking van het gebied tussen Vriezenveen en Almelo
met het open plattelandskarakter als groene buffer. Dit gebied is
karakteristiek en waardevol voor een vitale plattelandsgemeente als
de gemeenteTwenterand.
-Werkgelegenheid en bedrijfsterreinen voor alle kernen:
Er dient voldoende ruimte te worden geschapen door middel van revitalisering en uitbreiding van een eigen bedrijfsterrein voor elke kern. Deze bedrijfsterreinen zijn gericht op invulling van de behoefte uit eigen aanwas en waar mogelijk voor nieuw vestiging.
– Vitaal platteland en agrarische gezinsbedrijven:
Agrarische gezinsbedrijven moeten in de diverse landschapstypen voldoende ruimte hebben tot bedrijfsuitbreiding. De bedrijven moeten in ieder geval kunnen voldoen aan de eisen, voortkomend uit regelgeving voor milieu en dierenwelzijn.
Zo moet voorkomen worden dat het gezinsinkomen in gevaar komt.

Het benadrukken van de tekst in het raadsbesluit kwam tot stand omdat CDA, CU, en LLT vinden dat nog niet de maximale waarborgen zijn ingebouwd voor de profielen van de verschillende dorpskernen en het buitengebied ten aanzien van:
• Een duidelijke afbakening van onze gemeentegrenzen met Almelo.
• Veelzijdige werkgelegenheid is van levensbelang voor en stimuleert de leefbaarheid in elke kern van Twenterand.
• Voor behoud van vitaal platteland het inkomen van agrarische gezinsbedrijven niet mag worden bedreigd door veranderende regelgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Het amendement werd aangenomen met de steun van CDA, CU, LLT en SGP.
De Toekomstvisie Twenterand 2030 werd aangenomen grote meerderheid, met alleen een tegenstem van HVT.
.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier