Ontwerpbestemmingsplan Kruidenwijk 3e fase

0
850

 tw
Burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 september 2007 zes weken voor een ieder het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt:

* Het ontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk Kruidenwijk 3e fase”.

Het ontwerpbestemmingsplan Westerhaar-Vriezenveensewijk Kruidenwijk 3e fase vormt het planologisch en juridisch kader voor de ontwikkeling van de laatste planfase. Het plan voorziet in de bouw van 86 woningen inclusief de daarbij behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. Het plangebied ligt ingesloten tussen de bestaande bebouwing langs de Hoofdweg en de Vroomshoopseweg, de woningbouw van de 2e planfase en de Schuineweg.

Ter inzage en zienswijzen
Een ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis, locatie Den Ham. Tijdens de bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van de Vastgoedbalie. Het telefoonnummer is 0546-678666.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier