Noadenken bi-j honderd viemtwintig joar.

2
1061

Het tweelingdorp

Ik zitte al weer een half ure achter de computer.
Ik bin op zuuk noar mien verhaaltie, woarvan ik dacht het zo ongeveer of te hebben. D`r was vaste nog wel et ien en aander an te verbeteren en te veraanderen, mar dat hoeft dus nöw niet meer. Want ik bin et kwiet. `t Is weg, vut, verdween, nargens weer te vind`n. Op è-lost in de kompjoeter. Ik kan wel een beetie janken.
Mar in plaatse van janken kan ik beter weer an`t wark goan, want een boel troan op et toets`nbord gef gien iene letter op et scharm.
Ik had et volgens mi-j, oons dorp al zo mooi beschreem.
D`r as het ware een abstracte màkette van è-maakt.
Et tweelingdorp met de langste name van Nederland.
Het dorp uut mien jeugd, met iene echte verharde asfaltstroate,de “Hoofdweg”, woarvan ik mi-j nog kan herriner`n dat de verharding eerst nog stroatklinkers was.
Het dorp lag midden in t` roege veld en deur de heufdweg verbun met twee aandere plaatsen. Iene an de zuud- en het aandere plaatsie an de noordkaante.
Alle aandere weggies in `t dorp, waar`n zaandweggies of paadties deur ‘t venegebied. Sommige van die weggies waarn half verhard met sintels of leem met grind, of aander soortgeliek spul. In de winter of direkt doarnoa as et dooin, was dat iene grote blubberbende.
De modder leup oe dan vake bi-j de klomp`n in.
Ik had doar as kind gien arg in.
Ik gunge fluitend deur ‘t leven.
Speuln in veld, eierzuken in`t veurjoar, vlinders vang, zomers zwemmen in de venekoeln, die deur ‘t turfstikken waar`n onstoan. Of in de waterleiding ploeter`n woar as et water wat elderder, mar ök veule koalder was.
Vissen met eigengemaakte visangelties van barkeboom- stokken.
`t Dorp was ien groot speulterrein en umgeven deur een gebied dat al noar gelang oen leeftied, steeds groter wörde um te ontdekk`n en in te speuln.
Voetbaln op de veneveldties woar as ie altied smerig van ofkwaam en altied weer brom in huus van moe opleveren
Kort bi-j huus muggen wi-j niet voetbaln, mien va was veuls te bange dat wi-j een roete kapottrappen. Dat köste geld en dat was d`r niet.
Dus zee mien va dan, “jonges, goat niet te voetbalcluppen zo dicht bi-j huus”.
Hij had ök echt helemoale niks met voetbaln.
Grote gekkigheid zee hij dan, maakt ze een hokke woar as ze de balle in mut skupp`n en dan zet ze d`r weer een vent in die dat mut veurköm.
Dat hij niks met voetbal hadde was wel jammer veur mien breurs want die waren bi-j de voetbal.
Mien jongtste breur is zelfs nog Nederlands zoaterdag kampioen è-wörn.
Va hef doar jammer genög gien wedstried van è-ziene.
Teeg`n mien jongste breur, zee hij, “dat kun ie allennig denk ik ök niet hölp`n, dat ie met mekare kampioen è-wörden bint”.
Over roet`n kapot maken, wat ik is een keer e-doan hebbe kan ik nog wel een verhaaltie verteln, mar doar schame ik mi-j nog altied een beetie veur, dat vertel ik dus niet.
Wi-j hadd`n het as kinder goed op oons dorp.
Op een een paar noa had gien iene van de inwoners van et dorp veule geld. Wi-j hadd`n as kinder dus allemoale ongeveer eem veule, dus allemoale hoast niks of heel weinig. Umme auto`s hoefden wi-j oons ök niet drok te maken.
Bi-j zes huusholdings hadd`n ze in ‘t dorp een auto, woarvan d`r meestal niet meer dan iene, hooguut twee teglieke in gebruuk waarn. En die reed`n ök nog zachies, umme te loat`n zien dat ze d`r langs gung.
Wi-j waren as kinder ök veuls te drok, umme ècht ondeugend te wezen.
Met natte bien in huus kom, een scheure in de broek een smerig hemd en onderbroek van ‘t venekoele water, woar as ie noa ‘t zwemmen, donkerbroen uutkwaam en ‘t ondergoed ‘t smeer opnam, waren al behoorlijke jeugdzunden.
Ök an de bumper van de busse vasthoaln in de winter, as de weg wat glad was en dan een endtie metglieden op de klompen, was een machtig mooi spellegie. Wel een beetie gevoarlijk, mar, Bets Schepers, eigenaar en de chaufeur van de busse, wus wel dat wi-j dat deen en deud dan ök altied een klein endtie kalm an. Tot as hij zee,”jongens nöw niet meer want ik mutte verder.” En dan bleve wi-j d`r ök of.
Bi-j overtreding, hebt d`r wel is een paar jonges een flinke drei umme de oren had van Bets. Ze verteln niet in huus, dat Bets ze een pets è-geven had, want dan kreeg`n ze doar ök nog een portie straf.
Alle daag`n warn te kört, wi`j hadd`n zoveule te doen dat er lange niet genög uurn daglicht was. Dat et donker wörde was mar goed ök want wi-j mussen toch ök genög rust hebb`n umme niet verveelnd te word`n. Mar dat besef ik nöw pas.
Deur et dorp leup dwars op de heufdweg een veenkanaal.
Dat kanaal was è-gram umme de turf die doar uut de vene
è-steuken wörde of te voeren. Later toen de vene weg was wörde et kanaal gebruukt as ofvoerkanaal van het overtollige water uut Duutslaand en umme de spuln die de boer`n verbouwden, met schepen noar de plaats van bestemming te brengen.
O ja, et dorp zülf. Et stelde achterof echt niks veur. Wat arbeidershuusies, een paar Groninger boerderi-jen. En twee kleine winkelties. Een melkboer en een bakker en ök een boer die twee machtige mooie zwarte peerd`n had woar hij daags zien melkwagen- en met een begrafenis ök de liekkoetse deur leut trekken. Het dorp vergeleken met b.v Zwartsluus van nöw, dan is Zwartsluus een wereldstad.
Nee,`t was gien plaatse woar as de toeristen noar toe zuln goan.
Een fesoenlijke VVV folder kan d`r niet van è-maakt wörden.
Ik hebbe net et veurgoande is weer deur è-leez`n.
Het liekt in de verste verte niet öp wat ik de eerste keer
è-schreven hebbe. Toch heb ik hier wat meer gevuul bi-j.
Ach ja..

Meimer`n op ‘t heideveld

As kind heb ik ök váke speult
in`t hoge buntegras en d`heide.
De barkeboompies, gruid`n doar welig tussenin.
Mien speulmoatie en ikke,
waar`n doar heel vake met z`n beide.
En keke wi-j of d`r nog
vogelnüssies waar`n te vin.

Mar dat is joar`n geleen, het kroep`n op
de knie`n in d`heide is dr` of.
Toch wil ie wel is weer, as vrögger,
een poosie indiaantie speul`n..
Ai-j dan weer is op d`heide loopt,
komt de herrinnering`s uut stof.
En dan denk ie soms, wie hef mi-j toch,
die mooie kinderjoarn en dat dorpie of è-steul`n.

Henk Vos
Dedemsvaart

 

 

 

2 REACTIES

  1. Wat mooi geschreven! En heel makkelijk te lezen, ai plat kunt proatn 🙂 Fijn dat niet alles tegenwoordig ABN hoeft te zijn, een stukje nostalgie! Bedankt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier