Handreiking voor gemeenten met GHB-problematiek

0
2408

De gemeente Twenterand heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het tegengaan van overmatig drugs- en drankgebruik en de problemen die daarmee samenhangen. Speciaal voor de hardrug GHB is er in Twenterand in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een succesvolle aanpak ontwikkeld waar ook andere gemeenten in Nederland mee uit de voeten kunnen. De blauwdruk is een doorontwikkeling van een bestaande methode uit Etten-Leur. De ervaringen uit beide gemeenten vormen de basis voor een handreiking van het Trimbos instituut. Het eerste exemplaar van deze handreiking is maandag 9 september 2019 aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Wethouder Mark Paters is blij met de resultaten van de pilot en hoopt dat andere gemeenten met de geboden handvatten aan de slag gaan. “Als we gezamenlijk de handschoen oppakken en deze problematiek te lijf gaan, kunnen we over de regiogrenzen heen van elkaar leren en elkaar versterken,” aldus wethouder Paters van Twenterand.

Voortraject: Scanner Lokaal drugsgebruik

In de zomer van 2017 heeft het Trimbos-instituut in Twenterand de Scanner Lokaal Drugsbeleid uitgevoerd. Deze nul-meting bracht de aard en omvang van de drugsproblematiek in Twenterand in kaart. Een van de aanbevelingen uit het rapport was om te starten met een speciaal GHB-casusoverleg.

Waarom een specifieke aanpak voor GHB?

Gammahydroxyboterzuur (GHB) is een drug met een hoog risico op verslaving. De verslaving is hardnekkig en gaat vaak gepaard met multi-problematiek en overlast. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. Ondanks dat de groep mensen met een GHB-verslaving relatief klein is, is voor deze groep veel inzet vanuit de hulpverlening nodig.

Gespecialiseerd casusoverleg

De ontwikkelde aanpak focust op het leveren van zorg op maat voor cliënten met GHB-problematiek. Een klein specialistisch casusoverleg zit regelmatig bij elkaar en beschikt over eigen middelen. Het GHB-casusoverleg wordt gevormd door een procesmanager van de gemeente, een operationeel expert van de politie en een outreachend werker van de instelling voor verslavingszorg. Indien nodig voor een specifieke casus worden ook andere (zorg)partijen uit het werkveld uitgenodigd.

In de praktijk ontwikkelde aanpak

De aanpak is in de praktijk ontwikkeld door professionals die direct met GHB-problematiek te maken hebben en hier aan werken. Door middel van de pilot in Twenterand is samen met deze professionals de aanpak doorontwikkeld tot een model dat bouwstenen bevat. Het biedt daarnaast aanknopingspunten voor een succesvolle aanpak die te implementeren is voor Nederlandse gemeenten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier