Gemeentebelangen redelijk tevreden over resultaten begrotingvergadering

0
633

Terugkijkend op de behandeling van de begroting 2010 afgelopen week is Albert Engels van Gemeentebelangen Twenterand redelijk tevreden over het eindresultaat. Voor de bibliotheek is extra geld vrijgemaakt, de bezuiniging op subsidies van verenigingen en organisatie is van tafel en ook worden de mogelijkheden voor pashouders van de regiotaxi verruimd met het bezoek aan het ziekenhuis en in de avonduren en het weekend aan de huisartsenpost in Almelo en Hardenberg.

Engels: “Alleen voor de bibliotheek in Den Ham hadden wij in ons originele voorstel bij de voorjaarsnota in juni 55.000 euro structureel vrijgemaakt met een solide dekking. De coalitiepartijen hadden 20.000 euro minder over voor de bibliotheek en hun dekking is veel brozer.” Gemeentebelangen is benieuwd of de bibliotheek hiermee uit de voeten kan. “Zo zie je maar weer. Het is net als bij liedjes die je op de radio hoort. Het origineel is altijd beter dan de kopie”, aldus Engels.

In het raadsdebat van enkele weken geleden werd door ChristenUnie-wethouder Van Abbema gemeld dat er financieel niets meer mogelijk was. De gemeente liep zelfs de kans dat de gemeente onder provinciaal toezicht zou worden geplaatst. Iedereen werd bang gemaakt door alleen maar slecht nieuws te verkondigen. Engels: “Maar afgelopen dinsdag heb ik de wethouder niet meer gehoord. In een paar weken zijn blijkbaar alle financiële problemen als sneeuw voor de zon verdwenen. Zonder slag of stoot werden wijzigingen doorgevoerd. Leg dat onze inwoners maar eens uit.”

Om voor de bibliotheek extra middelen vrij te maken ging Gemeentebelangen uiteindelijk mee met voorstel van de coalitiepartijen die toen al een meerderheid hadden. Engels: We hebben de afgelopen maanden de coalitiepartijen goed wakker geschud. Met het oog op de verkiezingen en voor de wijze waarop de Hammer bevolking terecht op de barricades is gegaan is de coalitie gezwicht. Een pluim waard voor de inwoners van Den Ham.”

Ook de bezuiniging op subsidies van verenigingen, stichtingen en organisaties is van tafel. Gemeentebelangen is hier altijd op tegen geweest. Bij deze organisaties zijn veel vrijwilligers actief. “Het zou van weinig waardering spreken als we zonder goede redenen hierop hadden gekort”, aldus Engels. Gemeentebelangen wil vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties meer ondersteuning bieden. Vorig jaar heeft de fractie al de nadrukkelijke wens uitgesproken dat er in de gemeente een laagdrempelige en volwaardige vrijwilligerscentrale moet komen. Een centrale waar alle vrijwilligers en organisaties terecht kunnen. “We hebben vernomen dat daar nu hard aan wordt gewerkt”, aldus Engels

Maar Engels zegt nog niet klaar te zijn voor dit jaar. Meerdere malen heeft de fractie laten dat zij de jeugd een warm hart toedraagt. Binnenkort volgt de evaluatie van de jeugdnota uit 2004. “Hier zal men ons zeker over horen en waarover wij graag het advies van de jongerenraad Twenterand vernemen.”

En dan is er nog op 1 december het raadsdebat over welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Twenterand, aangevraagd door de fractie Gemeentebelangen. Er moet volgens de fractie nu maar eens helderheid worden geschapen in een lang slepende kwestie. Engels: “Immers, de commissie bezwaarschriften heeft alle 15 bezwaren van SWT tegen 5 college- en raadsbesluiten gegrond verklaard.” Op 1 december moet er duidelijk worden geschapen, zodat de zaak naar behoren wordt afgerond. In begrotingsvergadering heeft de fractie het college al gevraagd om de uitspraak volledig over te nemen. De welzijnsorganisatie kan dan van blaam worden gezuiverd.

Tijdens de begrotingsvergadering heeft Gemeentebelangen ook het college gevraagd om op korte termijn een notitie uit te werken om binnen het bestaande budget de dienstverlening voor pashouders van de regiotaxi in onze gemeente uit te breiden voor een bezoek aan een medisch specialist in het ziekenhuis, aan het ziekenhuis voor ziekenhuisopname en aan de huisartsenpost in Hardenberg en Almelo in avonduren en weekenden. De fractie gaat ervan uit dat pashouders deze mogelijk binnenkort ook krijgen, zoals toegezegd door het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier