Coronasteun voor vrijwilligersorganisaties in Twenterand

0
1263

De gemeente Twenterand gaat coranasteun bieden aan vrijwilligersorganisaties in Twenterand. Het gaat hier om stichtingen en verenigingen die geen subsidie hebben ontvangen uit de vorige regelingen (Regelingen steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 2020 en 2021). Bijvoorbeeld omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldeden of geen aanvraag hebben ingediend. Vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol in de gemeente”, zegt wethouder Roel Koster. “Zij zorgen voor verbinding, ontmoeting en educatie en hebben een belangrijk sociale functie in het dorp. Juist tijdens deze coronaperiode is voortzetting van deze activiteiten van groot belang”, aldus de wethouder.

Belangrijk voor verbinding, ontmoeting en educatie
We hebben al eerder subsidie verstrekt aan organisaties voor buurtcentra, jeugdvrijwilligers en cultuur om de financiële gevolgen van coronamaatregelen op te vangen. Wethouder Koster: “We willen met deze coronasteun nogmaals vrijwilligersorganisaties de kans bieden om voor subsidie in aanmerking te komen.” Deze coronasteun staat los van de huidige coronagolf waar we nu mee te maken hebben. Wij hopen dat er nog landelijke steunmaatregelen komen voor de financiële gevolgen van de huidige coronamaatregelen.
Organisaties voor sportbeoefening vallen niet onder de nieuwe subsidieregeling omdat zij al worden gecompenseerd voor hun huurkosten. Ook organisaties die niet alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale compensatieregelingen die van toepassing zijn hebben aangevraagd en ingezet, ontvangen geen subsidie op grond van de nieuwe subsidieregeling.

Aanvragen steunfonds corona 2020 – 2021
Verenigingen en stichtingen kunnen schriftelijk of digitaal een aanvraag indienen. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het aanvraagformulier, dan kunt u contact opnemen met Jannet Timmerman ( per e-mail: j.timmerman@twenterand.nl of telefonisch: 0546 – 840602).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier