Bestuursakkoord: Samen Zorgen & Samen Werken

0
793

img-0440.jpgCoalitie CDA, ChristenUnie en SGP:
Bestuursakkoord: ‘Samen Zorgen & Samen Werken’

De politieke partijen CDA, ChristenUnie en SGP hebben een bestuursakkoord gesloten, waarmee ze de komende vier jaar de gemeente Twenterand vooruit willen helpen. De titel van het bestuursakkoord luidt: ‘Samen Zorgen & Samen Werken’. Volgens de onderhandelaars dekt die titel de lading van de uitdagingen waar Twenterand de komende jaren voor staat. De coalitie CDA/CU/SGP wil daarbij extra nadruk leggen op de sociale en economische thema’s. De zorg voor de zwakkeren in de samenleving, het kansen bieden aan ondernemers en extra aandacht voor de jongeren en werkzoekenden op de lokale arbeidsmarkt staan centraal. Met elkaar als coalitie, maar waar mogelijk ook met de andere partijen uit de raad van Twenterand wil zij werken aan een stabiel Twenterand, waar voor iedereen zorg en perspectief is.

Introductie scheiding

De drie coalitiepartijen presenteerden op 30 april in het gemeentehuis in Vriezenveen het bestuursakkoord ‘Samen Zorgen & Samen Werken’. Dit akkoord is eigenlijk een voortzetting van het beleid dat de afgelopen twee jaar met succes gevoerd is. Het is een bestuursakkoord op hoofdlijnen. Daardoor is er de ruimte om met andere partijen consensus te bereiken over onderwerpen. De coalitie CDA/CU/SGP benadrukt daarbij dat er keuzes gemaakt moeten worden, die bijdragen aan een financieel, solide positie van onze gemeente, Daarvoor gaat zij op zoek naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad en de Twenterandse samenleving.

Portefeuilles Burgemeester & Wethouders
Zoals vorige week bekend werd gemaakt, gaan namens de drie partijen vier wethouders aan de slag, verdeeld over 3,2 fte. De verdeling van de portefeuilles binnen B&W ziet er als volgt uit:
• Burgemeester Ir. C.L. (Cornelis) Visser: (algemeen bestuurlijke zaken, personeel & organisatie, recreatie & toerisme)
• wethouder drs. G.J. (Jan) Binnenmars: (decentralisaties AWBZ/WMO/Jeugdzorg, onderwijs, sociale zaken)
• wethouder J.J. (Johan) Oordt: (financiën, ruimtelijke ordening, wonen)
• wethouder A. (Bert) Oudendijk MBA: (economie/ecologie, sport & cultuur, participatiewet)
• wethouder ing. (Ben) Engberts: (openbare werken, platteland & natuur, verkeer & vervoer).

Het college bestond in de vorige bestuursperiode bij de aanvang uit 4,0 fte. Mede gezien de komende bezuinigingen heeft de coalitie CDA/CU/SGP besloten het college nu terug te brengen tot 3,2 fte. Dit levert een flinke structurele bezuiniging op per jaar. Daarnaast wordt door de samenstelling van en continuïteit in het college geen extra beroep gedaan op wachtgelden.

Zelf geformeerd
In lijn met het advies van informateur Kobes van 8 april jl. hebben de drie partijen zelf de formatie ter hand genomen. Daarbij zijn de door de informateur gepresenteerde mogelijkheden onderzocht en is uiteindelijk gekozen voor de samenwerking tussen CDA, CU en SGP. Het onderhandelingsteam bestond namens het CDA uit voorzitter de heer Kerkdijk en de heer Kuilder, namens de ChristenUnie de heren Smelt en Oudendijk en namens de SGP de heren Engberts en Bossers. Zij hebben de afgelopen drie weken met alle partijen uit de gemeenteraad gesprekken gevoerd over eventuele aansluiting bij de coalitie. Het is echter niet gelukt anderen aan te laten schuiven. Vervolgens hebben het CDA, de ChristenUnie en de SGP inhoudelijk over het bestuursakkoord gesproken en over de portefeuilleverdeling van de wethouders. Het resultaat werd vandaag, 30 april 2014, gepresenteerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier