Uniek natuurgebied Engbertsdijksvenen krijgt Europese subsidie

0
2000

Midden in natuurgebied de Engbertsdijksvenen ondertekenden de provincie Overijssel en Staatsbosbeheer vandaag een overeenkomst voor het duurzaam herstel van hoogveen in dit gebied. Actief hoogveen slaat CO2 op en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het klimaat. Het project, dat loopt van 2019 tot en met 2023, krijgt financiële steun van het LIFE programma van de Europese Commissie. LIFE is een Europees fonds voor natuurbescherming.

Beschermd natuurgebied Natura2000
Hoogveen natuurgebieden, zoals de Engbertsdijksvenen, zijn uniek in Europa. Dit natuurtype biedt kansen voor een bijzondere variatie in planten en dieren. Om die reden is de Engbertsdijksvenen een beschermd natuurgebied binnen het Europees natuurnetwerk Natura2000. Het doel van Natura2000 is de biodiversiteit te behouden en herstellen, zodat de verscheidenheid van soorten planten en dieren toeneemt.

Natuurlijke CO2-opslag in hoogveen
De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Nederland waar het mogelijk is om het hoogveensysteem in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hierna komen er jaarlijks minder broeikasgassen vrij en kan er juist CO2 worden vastgelegd. Het veengebied kan potentieel 3.3 mton CO2 vastleggen; vergelijkbaar aan de uitstoot van 1 miljoen auto’s die op benzine rijden. “Vooral het vasthouden van regenwater en het realiseren van een constant hoge waterstand zijn hierbij belangrijk”, vertelt Herman Brink, provinciehoofd Overijssel bij Staatsbosbeheer.

Steun van de Europese Commissie
Dat het project 7 miljoen euro subsidie krijgt van het LIFE programma van de Europese Commissie, is bijzonder. Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel: “De Europese meerwaarde voor kennisontwikkeling en –uitwisseling was doorslaggevend voor de toekenning van deze subsidie voor de Engbertsdijksvenen. We doen in dit gebied waardevolle kennis op over onder meer de werking van hoogveen, CO2-opslag en hydrologische oplossingen. De financiële steun maakt het mogelijk om de maatregelen in het natuurgebied op een robuuste manier vorm te geven. Daarnaast beginnen de voorbereidingen buiten het natuurgebied hydrologische maatregelen in nauwe afstemming met de omgeving. Het mooie van dit project is ook dat we met verschillende partijen samenwerken en dat LTO Noord trekker van het project is”.

De werkzaamheden starten begin 2020 en zijn een vervolg op de natuurherstelmaatregelen die op dit moment worden uitgevoerd in de Engbertsdijksvenen.
Wilt u de ontwikkelingen in en rondom de Engbertsdijksvenen blijven volgen, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via planvormingengbertsdijksvenen@gmail.com. Daarnaast bent u voor vragen en informatie elke maandagmiddag van 13.00 – 17.00 uur welkom tijdens onze inloopmiddag in de werkschuur aan de Dorpsstraat 1a in Kloosterhaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier