Risico op Q-koorts momenteel klein

0
606

Naar aanleiding van de aandacht voor de Q-koorts en de daardoor wellicht ontstane onrust hecht de GGD Regio Twente waarde aan het verstrekken van heldere informatie over de mogelijke gezondheidsrisico`s.

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren overgaat op mensen. Mensen krijgen de ziekte meestal via het inademen van de lucht waar de bacterie in zit. Ook door direct contact met dieren is besmetting mogelijk. De meeste bacteriën komen in de lucht terecht tijdens de lammerperiode, van februari tot en met mei. Op dit moment lopen burgers weinig risico. De afgelopen drie jaar werden in de winter weinig mensen ziek door Q-koorts.

Hygiënemaatregelen
U kunt besmetting met Q-koorts niet voorkomen. Wel kunt u de volgende maatregelen nemen als u in direct contact met dieren komt.
– Was uw handen met zeep en veel water na contact met dieren;
– Was uw handen vóór het eten;
– Eet niet tussen de dieren;
– Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen;
– Kom niet bij zieke dieren of dieren die jongen krijgen;
– Neem geen mest onder uw schoenen mee naar huis;
– Draag een overall en laarzen bij het contact met dieren op een boerderij en laat de overall en laarzen op het bedrijf achter;
– Beperk het contact met hooi, stro, mest, vruchtwater en moederkoek van landbouwhuisdieren en doodgeboren dieren;
– Beperk het contact met kleding en schoenen die op melkgeiten- en melkschapenbedrijven zijn gedragen als u tot een risicogroep behoort.

Twente
Het afgelopen jaar zijn bij de GGD Regio Twente elf mensen gemeld die de Q-koorts hebben opgelopen. Bij vier mensen was ziekenhuisopname noodzakelijk. Er zijn in Twente geen mensen overleden aan de gevolgen van Q-koorts. Het ministerie van LNV heeft deze week een kaart gepubliceerd waarop de gebieden met besmette bedrijven zichtbaar zijn. In Twente gaat het om drie bedrijven die op basis van tankmelkonderzoek positief zijn bevonden. Deze kaart is beschikbaar via www.ggdregiotwente.nl. GGD Regio Twente is blij dat er nu transparantie komt voor de burgers over de gebieden waarbinnen zich bedrijven bevinden die met Q-koorts besmet zijn. Hierdoor kan de GGD de mensen beter en gerichter voorlichten.
De GGD Regio zal in de risicogebieden vanaf februari extra voorlichting geven over het herkennen van de symptomen. Ook artsen worden geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van Q-koorts.
De maatregelen binnen de veterinaire sector zoals het ruimen van een deel van de melkgeiten- en schapen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de Q-koorts epidemie bij mensen.

Meer informatie
Voor een actueel overzicht van risicogebieden en de stand van zaken kunt u kijken op onze website www.ggdregiotwente.nl. Heeft u nog vragen over de Q-koorts in Twente dan kunt u op werkdagen ook terecht bij onze publieksinformatielijn: 053 487 6767. Op www.qkoortsinnederland.nl vind u een doorverwijzing naar alle relevante sites over dit onderwerp.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier