PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER KLAAR

0
686

De fractievoorzitters van de fracties CDA, PvdA, ChristenUnie, Gemeentebelangen Twenterand, Lokaal Liberaal Twenterand en SGP hebben de voorbereiding voor de profielschets van de nieuwe burgemeester van Twenterand afgerond.
Deze profielschets wordt in de raadsvergadering van 13 oktober in aanwezigheid van de commissaris van de Koningin, mr. G.J. Jansen vastgesteld.
Tevens zal in deze vergadering de vertrouwenscommissie worden ingesteld, die de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zal begeleiden. De zes fractievoorzitters nemen in deze commissie zitting. Zij kozen Gerjan Smelt als nieuwe voorzitter.

De profielschets vormt de basis voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. In deze profielschets hebben de fractievoorzitters beschreven over welke eigenschappen en vaardigheden de nieuwe burgemeester moet beschikken.

Bij het opstellen van de profielschets is overleg geweest met de fracties uit de gemeenteraad, het college, het managementteam, de griffie en de ondernemingsraad.

Ook leverden inwoners, verenigingen en organisaties hun inbreng. De binnengekomen reacties zijn door de fractievoorzitters verwerkt tot een voorstel dat op 13 oktober aan de raad wordt voorgelegd. (deltafm)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier