Onzekerheid over toekomst bij boeren die naast Natura 2000-gebied wonen

0
1977

Ernst-Jan en Janet Mensink zitten met hun melkveebedrijf op anderhalve kilometer van het Natura 2000-gebied Engbertsdijkvenen in Westerhaar. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun boerenbedrijf en dat van collega-boeren in de buurt van natuurgebieden.

Het advies van de commissie Remkes loog er niet om gisteren; het kabinet moet veel meer vaart zetten achter het verminderen van de stikstofuitstoot. De maatregelen van minister Schouten van Landbouw zijn te vrijblijvend en bovendien is de huidige doelstelling niet voldoende.

In 2030 moet de uitstoot van stikstof met de helft zijn verminderd, anders kan de natuur in Nederland zich niet herstellen. Voor boeren die vlakbij een natuurgebied wonen dat is aangemerkt als Natura 2000, kan het advies van Remkes grote gevolgen hebben.

Onzekerheid

“Dat de landbouw de uitstoot moet verminderen, daar zijn wij ons van bewust”, zeggen Ernst-Jan en Janet. “Dat willen wij als boer ook. De uitstoot van ammoniak is al sterk gedaald en daar kunnen zeker nog stappen worden gezet. Maar wat gaat er nu gebeuren?”

Ernst-Jan en Janet slapen nog steeds goed, maar zijn wel bezorgd over de toekomst van hun bedrijf. “In hoeverre wordt het advies overgenomen? Wanneer weten wij meer? Kunnen wij hier blijven boeren en wanneer heb je een te grote invloed op een natuurgebied? Hoever of hoe dichtbij een Natura 2000-gebied zitten we dan?”

En de term ‘emissiearm boeren naast een natuurgebied’ deed ze wel even fronsen. “Wat betekent dat nu weer? We moeten al boeren met kringlooplandbouw, extensief boeren, natuurinclusief, nu emissiearm. Er bestaat sowieso een misvatting over dat gangbare boeren niet bezig zouden zijn met duurzaamheid en goed bodemleven, maar de eisen en regels veranderen te vaak voor een boer.”

Toekomst naast Natura 2000-gebied

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Boeren die naast zo’n gebied wonen kunnen in de knel komen als het advies van Remkes wordt overgenomen, maar veranderingen en verduurzaming van de bedrijfsvoering kan betekenen dat er verder geboerd kan worden.

Dat verschilt ook per gebied, dus is maatwerk noodzakelijk. Er moet gemeten worden wat het effect is van een bedrijf op de naastgelegen natuur. Voordat daar meer duidelijkheid over is, ben je zo weer maanden verder. Uiteindelijk is het de provincie die maatwerk voor boerenbedrijven moet regelen.

“Onze zoon is bijna 18 en wil graag het bedrijf overnemen. Het is een gezond boerenbedrijf op een mooie plek. Wij zijn al eens verplaatst voor natuur, zal dit nu weer moeten? Dat zou wrang zijn. Natuur en landbouw bijten elkaar niet. Wat willen wij straks dan? Allemaal maak- en wens natuur? Ik ben het ermee eens dat de prachtige Engbertsdijkvenen beschermd moeten worden, het is een bijzonder gebied. Maak dan wel een goed beleid met een jarenplan waar iedereen naartoe kan werken, met haalbare doelen.”

Landbouw inclusief natuur

Ernst-Jan praat liever over landbouw inclusief natuur in plaats van over natuur-inclusieve landbouw. “De landbouw heeft het landschap ook gemaakt. Laten we gaan stimuleren dat de boeren de gronden gaan gebruiken op een manier dat past bij de nieuwe plannen.” 

Verduurzamen

De familie Mensink kan en wil verduurzamen, maar een emissiearme vloer in een bestaande stal plaatsen is geen optie. “Dan moet je een nieuwe stal zetten en met deze onzekere tijden is dat spannend. Want een investering in een nieuwe stal is er een voor 20, 25 jaar.”

De provincie Overijssel kan nog niet inhoudelijk reageren op het advies van de commissie Remkes. Wat duidelijk is, is dat het kabinet en de Tweede Kamer aan zet zijn. Dan moet het in het overkoepelende provincie-overleg afgestemd worden en daarna ook met alle betrokken partijen. Dat gaat dus nog maanden duren.

Janet hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Al die maanden blijf je met je bedrijf in onzekerheid. Ja, daar word ik wel eens gek van.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier