Nieuwe commandant brandweer Twenterand

0
1129

De gemeente Twenterand heeft per 1 oktober een nieuwe brandweercommandant: De heer W.(William) Heinen. De heer Heinen neemt de functie over van R. (Ronald) Pellewever die per 1 september de functie clustercommandant van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen invult. Naast de functie van commandant zal de heer Heinen ook projectleider worden om de clustervorming en verdere samenwerking van de brandweer in het cluster Noord (gemeente Almelo en Twenterand) vorm te geven. De heer Heinen is 44 jaar en woonachtig in Enschede. Momenteel maakt hij deel uit van het Managementteam van Brandweer Enschede. In die rol is hij verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de brandweerzorg. Hieronder vallen o.a. de voertuigen en uitrusting, verbindingen, opleiden en oefenen en de gebouwen. Daarnaast is hij ook Hoofd Officier van Dienst voor Brandweer Twente.
De heer Heinen heeft al ruim 20 jaar ervaring in het brandweervak onder andere als vrijwilliger, maar ook in leidinggevende functies zowel binnen als buiten Twente. Naast de functie van commandant zal hij zich tijdelijk bezighouden met het project clustervorming en samenwerking van de brandweer tussen de gemeenten Almelo en Twenterand (die samen cluster Noord vormen). Samenwerking Twentse brandweerkorpsen Door de komst van de Wet Veiligheidsregio gaat er een en ander veranderen binnen de brandweer in Twente. De 14 burgemeesters hebben besloten een Veiligheidsregio op te richten waarbinnen naast een meer gecoördineerde aanpak van de rampen en crisisbeheersing ook de opschaling van
de brandweer naar regionaal niveau een onderdeel is. De lokale basiszorg van de brandweer blijft vanuit de gemeenten georganiseerd.
De brandweerkorpsen in Twente worden in vijf clusters verdeeld:
• Midden (Borne, Hengelo, Hof van Twente)
• Oost (Enschede, Haaksbergen)
• West (Hellendoorn, Rijssen5Holten, Wierden)
• Noord (Almelo, Twenterand)
• Noord Oost (Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen)
Deze clusters gaan samenwerken op het gebied van risicobeheersing, operationele voorbereiding en specialistische en grootschalige brandweerzorg.
Het brandweerkorps van Twenterand is inmiddels geïnformeerd over de benoeming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier