Gemeentebelangen wil meer zeggenschap voor inwoners

0
646

logogemeentebelangen_twenterand_240Gemeentebelangen Twenterand heeft in grote lijnen haar verkiezingsprogramma in concept gereed. Tijdens de ledenvergadering in september kunnen de leden er hun zegje over doen en krijgen zij volop de gelegenheid om aanpassingen in het programma door te voeren. “Een tipje van de sluier van ons sociale verkiezingsprogramma willen wij alvast oplichten. Gemeentebelangen wil inwoners van Twenterand meer zeggenschap geven over hun eigen wijk of dorp”, aldus fractievoorzitter Albert Engels.

Engels is trots op het frisse verkiezingsprogramma, dat samen met fractieleden, fractievolgers, bestuursleden, inwoners en adviseurs tot stand is gekomen. Er is vooral eerst veel geluisterd, nog eens teruggeblikt op de afgelopen 3 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst van Twenterand. Ondermeer zijn nog eens in herinnering geroepen de gesprekken met inwoners, verenigingen en organisaties en de inbreng van partijen tijdens het raadsdebat en het inloopspreekuur van de partij. Daarna is dit alles vertaald in het nieuwe ambitieuze, maar realistische verkiezingsprogramma.

Het is Gemeentebelangen de afgelopen jaren opgevallen dat er veel onvrede was en is over het gevoerde beleid van het college. Dorpen, maar ook hele wijken, voelen zich niet serieus genomen, zoals bij de verkeersstructuur Vriezenveen-West. Er wordt teveel over hen gepraat en niet mèt hen. Voorzieningen verdwijnen en er over meedenken of meepraten is niet mogelijk. “Inwoners vinden dat ze niet goed worden vertegenwoordigd door de door hen zelf gekozen volksvertegenwoordigers ofwel raadsleden”, aldus Engels.

Zeer matige communicatie was daarvan één oorzaak, waarbij het handelen volgens het principe van één richtingsverkeer hoog in het vaandel stond en nog steeds staat. Inwoners krijgen hierdoor het gevoel dat voorgestelde plannen toch niet meer gewijzigd konden worden. Men voelt het alsof het er doorheen gedrukt wordt. Voor de vorm en omdat het moet mogen inwoners nog even inspreken. Diverse keren heeft de fractie van Gemeentebelangen om een hoorzitting moeten vragen, om inwoners toch nog de gelegenheid te geven om op de plannen te reageren. Deze werkwijze vanuit het gemeentehuis, dit systeem, is volgens de partij niet meer van deze tijd. De partij wil vroegtijdig een twee richtingsverkeer en dit tevens interactief door de inzet van ondermeer nieuwe media.

Gemeentebelangen vindt dat inwoners meer mogelijkheden moeten hebben om mee te praten over hun eigen leefomgeving. Meedenken en meepraten door jong en oud vanaf de plannenmakerij. Zo komt er meer informatie naar buiten en is er volop kans om met een breed gedragen plan te komen.

Om dit te bereiken wil Gemeentebelangen dorps- of wijkcommissies in het leven roepen. Deze commissies mogen overigens geen politieke kleur krijgen. Het lijkt een beetje op bewonerscommissies die de belangen van de huurders behartigen, zoals woningstichtingen dat kennen, maar dan met meer mogelijkheden. Omdat het hierbij vooral om vrijwillige inzet gaat en het aanbrengen van een structuur hierbij belangrijk zal zijn, moeten zij professionele ondersteuning krijgen vanuit woningstichtingen, welzijnsorganisaties en de gemeente.

De commissies krijgen een eigen budget. Met dat budget kunnen zij zelf bepalen wat er in hun dorp of wijk prioriteit moet krijgen. Het kan om allerlei thema`s gaan. Van wandelpaden tot verlichting in de straat en van speeltoestellen voor de jeugd tot actieve mogelijkheden voor senioren. “Door het vormen van deze commissies en de zeggenschap voor inwoners krijgt het noaberschap een nieuwe betekenis”, vertelt Engels. Hij denkt dat deze vorm van burgerparticipatie binnen een redelijke termijn te realiseren moet zijn.

Nieuwe media wordt in de plannen van Gemeentebelangen voorgestaan. Gedacht kan worden aan online communities als YouTube. Ook wil de partij meer gebruik maken van de lokale radio- en televisiezender, die laagdrempelig en gratis bereikbaar is voor alle inwoners. “Alleen een bericht via de krant en de gemeentelijke website volstaat vandaag de dag niet meer”, aldus Engels. Volgens hem zijn dit soort zaken snel te realiseren. Daarnaast blijft de verspreiding van informatie via het zorginformatiepunt en de bibliotheek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier