Gemeentebelangen Twenterand:

0
781

Begin december heeft het bestuur met de fractie van Gemeentebelangen Twenterand het afgelopen jaar geëvalueerd. Tevens hebben het bestuur en de fractie enkele doelstellingen voor 2009 nadere belicht, zoals de verbetering van de gemeentelijke communicatie en de uitwerking van de eerste fase centrumvisie Vroomshoop.

Volgens de partij valt er op het gebied van communicatie nog veel te winnen. Daarom moet de gemeente Twenterand haar burgers niet als klant of bezoeker, maar als gast gaan beschouwen. Dat zal spanning en onbegrip wegnemen en de discussie over actuele thema´s meer uitnodigend, gelijkwaardig en actief maken. Burgers en organisaties als gast, klankbord en gesprekspartner te zien vraagt om een uitnodigende houding. Met relatief weinig aanpassingen kan de gemeente op deze manier dichter bij de burger komen te staan. Dit is één van de speerpunten die Gemeentebelangen Twenterand hoog op de agenda heeft staan voor het jaar 2009 èn voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

De overheden laten meer en meer over aan de vrije marktwerking, waarin het recht van de sterkste heerst. De minder sterke en zwakkere burgers worden daarvan de dupe. De overheid ziet zich steeds meer als een onderneming, maar moet zich realiseren dat het een soort van maatschappelijke onderneming is. Het gaat om het maatschappelijk rendement. Ook lokale overheden als de gemeente Twenterand moeten dat meer beseffen. We realiseren ons met z`n allen dat de samenleving harder wordt, de solidariteit afbrokkelt en het wij-gevoel langzamerhand verdwijnt. Als we de burger dan ook nog eens als klant gaan behandelen gaat het gevoel van collectiviteit helemaal verloren. Vandaar dat Gemeentebelangen Twenterand als partij de burger uiterst serieus blijft nemen.

Een basisbeginsel van de burger serieus nemen is écht naar hen luisteren en mèt elkaar communiceren en niet over elkaar. En daar wringt de schoen nogal eens is de partij opgevallen tijdens het bezoek van burgers en organisaties aan het inloopspreekuur. De gemeente Twenterand zorgt voor veel onduidelijkheid door nagenoeg niet of niet helder genoeg te communiceren. Voorbeelden hebben de burgers het afgelopen jaar genoeg meegemaakt, zoals het niet beantwoorden van een brief van gymnastiekvereniging KEV, de herinrichting van sportpark `t Twistveen, de Centrumvisie Vroomshoop, in het bijzonder de toekomst van De Stobbe en de oude MAVO, voortdurende overlast bij bewoners aan het Julianaplein, langdurig uitblijven van informatie over drinkketen, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het uitblijven van vrijwilligersbeleid en een vrijwilligerscentrale.

Veel van deze en andere meer bekende voorbeelden hebben het nieuws helaas op een verkeerde manier gehaald. “Dat is zeer spijtig en was niet nodig. Dit komt het vertrouwen in de gemeente niet ten goede. De wijze van communiceren in het gemeentehuis vraagt om een cultuuromslag. Een voorbeeld van goed communiceren en voorlichting geven was de informatievoorziening tijdens de grote brand bij Auba Kunststof Recycling in Vroomshoop”, aldus Gemeentebelangen Twenterand. Een aantal onderwerpen zal Gemeentebelangen Twenterand met meer dan gemiddelde belangstelling blijven volgen. Zoals de totstandkoming van het vrijwilligersbeleid, de aanpak het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en de centrumvisie Vroomshoop.

Voor wat betreft de centrumvisie Vroomshoop heeft het dorp Vroomshoop behoefte aan een Stobbe met daarin een grote rol voor sport, welzijn en cultuur. Het blijft wat Gemeentebelangen Twenterand betreft niet bij een ‘activiteitencentrum`, maar een multifunctioneel gebouw met voldoende voorzieningen voor nu en in de toekomst. Het kan iets moois worden in Vroomshoop, als op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van Twenterandse instellingen, verenigingen, bedrijven en burgers. “Er is vaak meer geld beschikbaar dan gedacht wordt, maar dan moet je als gemeentebestuur er 100% voor gaan en soms lef tonen en subsidies vergaren. Dan is er veel mogelijk in de gemeente Twenterand”, aldus de partij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier