GBT en CDA presenteren Realistisch Twenterand

0
641

logo_gemeente_twenterandGisteren, een dag voor de installatie van het nieuwe college tijdens de raadsvergadering, heeft de nieuwe coalitie van Gemeente Belangen Twenterand (GBT) en het Christen Democratisch Appèl (CDA) het coalitieakkoord 2010 – 2014 gepresenteerd met de titel: ‘Realistisch Twenterand`. De portefeuilleverdeling is in grote lijnen rond, maar wordt pas definitief zodra met de nieuwe burgemeester, de heer Visser, hierover overleg is gevoerd.
Albert Engels, fractievoorzitter en onderhandelaar namens het GBT is tevreden: “Wij kunnen ons goed vinden in het gesloten akkoord. Belangrijk is vooral de bestuursstijl: wij willen goed luisteren naar de burger.”

De besprekingen voorafgaand aan de coalitievorming verliepen volgens Engels in een goede sfeer. Johan Oordt, onderhandelaar namens het CDA, kan dit bevestigen: “Het waren goede gesprekken, want al snel bleek dat er over en weer vertrouwen in elkaar was, de basis voor een hecht college”.

Burger centraal
Het nieuwe college staat een bestuursstijl voor waarin de burger meer centraal komt te staan. Hoe de burger meer invloed krijgt op het gemeentelijk beleid, wordt uitgewerkt in een notitie ‘Burgerparticipatie`. Volgens Jan Kuilder, mede-onderhandelaar namens het CDA, zijn hier wel ideeën over. Deze zijn nog niet toevertrouwd aan het papier omdat het coalitieakkoord op hoofdlijnen is geformuleerd, juist om burgerparticipatie meer vorm te geven. “Een dichtgetimmerd coalitieakkoord kunnen we dan niet gebruiken” aldus Kuilder.
Duidelijk is ook dat er wat het nieuwe college betreft geen mega intensieve veehouderij in Twenterand mag komt. “Daar gaan we dwars voor liggen”, aldus Roel Koster, mede-onderhandelaar namens het GBT. “Dit was ook onze inzet bij de verkiezingen.”
Andere belangrijke onderdelen van het coalitieakkoord zijn dat de nieuwe coalitie de centrumvisie Vroomshoop en het Kop Westerhaar verder wil uitvoeren evenals de brede scholen projecten in Den Ham en Westerhaar.
De nieuwe coalitie wil daarnaast volop aandacht blijven schenken aan preventie en vroegsignalering van alcohol- en drugsverslaving, een behoorlijk probleem in Twenterand.
De nieuwe coalitie wil een krachtige impuls op het gebied van werken. De gemeente zal hierin een nog actievere houding aannemen, met name gericht op mensen met een WSW-indicatie. De nieuwe coalitie stelt alles in het werk om deze groep zo veel mogelijk naar de reguliere arbeidsmarkt te leiden.

Financieel zwaar weer
Als een zwaard van Damocles hangen de financiële donkere wolken boven Twenterand. De gemeente moet de komende raadsperiode fors bezuinigen. De nieuwe coalitie heeft de richtingen in het coalitie-akkoord aangegeven waarin deze bezuinigingsopgave ingevuld kan worden. “Het worden wel lastige tijden met moeilijke keuzes, want de magere jaren zijn aangebroken,” aldus Engels. De bezuinigingen worden onder meer gezocht in het doelmatig werken, minder extern inhuren door de gemeente en meer samenwerken met andere gemeenten en andere partijen. Echter, ook inhoudelijke keuzes zullen gemaakt moeten worden. Hierbij is een aantal denkrichtingen in het coalitieakkoord opgenomen. Zo wordt gedacht aan het onderhoudsniveau van wegen en groen, waar dat mogelijk is, omlaag te brengen. Ook wordt onderzocht of het niveau van dienstverlening aan de burger op een lager niveau uitgevoerd kan worden. De coalitie geeft aan dat getracht wordt het huidige voorzieningenniveau zo veel als mogelijk in stand te laten. Als dat toch aan de orde is, worden eerst andere mogelijkheden bezien, voordat daadwerkelijk gesnoeid wordt op het voorzieningenniveau.
Bij de bezuinigingsopgave staat centraal dat sociale voorzieningen zo veel mogelijk worden ontzien. “Gezien de moeilijke tijden moeten we de sociaal zwakkeren in onze samenleving zo veel mogelijk beschermen,” aldus Engels.

Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:

Burgemeester: algemeen bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid en economische zaken;
De heer Koster (GBT): verkeer, sociaal cultureel werk en cultuur;
De heer Oordt (CDA): ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
De heer Idzinga (GBT): financiën, milieu en sport
De heer Binnenmars (CDA): zorg en onderwijs.

Het coalitieakkoord 2010 – 2014 ‘Realistisch Twenterand` is vanaf woensdagochtend 19 mei beschikbaar op de website. Morgenavond wordt het coalitieakkoord aangeboden aan de gemeenteraad, waarna het op een later tijdstip wordt besproken in de gemeenteraad.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier