Coalitie akkoord tussen GBT en CDA

0
671

Informateur Hendrikx rondt opdracht af

Op donderdagavond 29 april om 20.30 uur geeft informateur mr. J.A.M. Hendrikx uit Zwolle een
toelichting op de totstandkoming van het coalitie akkoord tussen Gemeentebelangen
Twenterand en het CDA. Het is nadrukkelijk de bedoeling om tot een collegeprogramma op
hoofdlijnen te komen. Hendrikx aanvaardde twee weken geleden de opdracht van alle politieke
partijen in de gemeente Twenterand om te kijken welke partijen samen willen werken aan een
coalitie die brede steun geniet in Twenterand. Die opdracht rondt hij donderdagavond
succesvol af.
Oud commissaris van de Koningin in Overijssel en Eerste Kamerlid Hendrikx geeft een toelichting op
het proces van de totstandkoming van het akkoord tussen GBT en CDA. Hij nam de taak van
informateur over van de heer Op de Weegh. Hendrikx ging vervolgens aan de slag met de
nadrukkelijke wens van alle politieke partijen in Twenterand dat recht gedaan moest worden aan de
uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. In de eerste dagen heeft Hendrikx met
alle partijen afzonderlijk, dan wel in combinaties van partijen nader overleg gevoerd om meer zicht te
krijgen op de voorkeursvarianten van de partijen. Daaruit bleek dat de modellen, die resulteerden in
meer dan drie partijen dan wel niet meer dan 12 zetels vertegenwoordigden, niet behoorden tot de
eerste voorkeursvarianten. Ook bleek dat de meerderheid (vier van de zes partijen) geen voorkeur
had voor een coalitie, die zou kunnen rekenen op 18 van de 23 zetels (GBT,CDA en CU). GBT vond
dat ook en was van oordeel dat de toevoeging van de CU aan deze combinatie niet aanvaardbaar
was. Gelet op het resultaat van de verkiezingen en de positie van GBT in het bijzonder, heeft de heer
Hendrikx op verzoek van GBT vervolgens de coalitie GBT – CDA onderzocht. Daarbij werd ook
gekeken of er overeenstemming bereikt kon worden over het te voeren beleid. Uit een eerste, globale
verkenning bleek dat er beleidsinhoudelijk geen onoverkomelijke problemen waren. Bovendien waren
beide partijen bereid voor verschillen in inzicht of benadering gezamenlijk te streven naar oplossingen.

Collegeprogramma
Onderhandelaars namens de beide partijen gaan vervolgens op hoofdlijnen in op het
collegeprogramma. In de gesprekken heeft het financieel perspectief van de gemeente Twenterand de
noodzakelijke aandacht gehad. Aan pijnlijke keuzes valt niet te ontkomen en niet alles is meer
mogelijk, maar de zwakkeren in de samenleving worden zoveel mogelijk ontzien. Bovendien wordt
ingezet op woningbouw, werkgelegenheid en de wmo-voorzieningen. In het licht van het financieel
perspectief, vinden beide partijen het gewenst, ruimte binnen het collegeprogramma te hebben voor
belangrijke keuzes. Het wordt dus een collegeprogramma op hoofdlijnen. Het collegeprogramma
wordt de komende weken nader uitgewerkt en wordt uiterlijk 18 mei a.s. definitief en openbaar
gemaakt.

Kandidaat wethouders
Beide partijen maken ook de namen van de kandidaat-wethouders bekend. Namens
Gemeentebelangen Twenterand zijn dat de heren Koster en Idzinga en namens het CDA zijn dat de
heren Oordt en Binnenmars.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier