ZET LOG-FORTWIJK OM NAAR VERWEVINGSGEBIED

0
675

CDA TWENTERAND:  ZET LOG-FORTWIJK OM NAAR VERWEVINGSGEBIED

De CDA-fractie van de gemeente Twenterand dringt er bij de fracties van de Provinciale Staten van Overijssel op aan om steun te verlenen aan het wijzigen van het Landschapsontwikkelingsgebied ( LOG ) Fortwijk naar een verwevingsgebied.
Voor de CDA-fractie gelden met betrekking tot de ontwikkelingen in onze landbouwgebieden nog steeds twee belangrijke randvoorwaarden. In de eerste plaats is er geen plaats voor de grote megabedrijven en ten tweede zullen er voldoende mogelijkheden gecreëerd moeten worden voor de agrariërs uit de eigen gemeente.

Op 7 mei komt het Burgerinitiatief van de Stichting VROM? in de Provinciale Staten aan de orde. Een belangrijke insteek in dat debat zou volgens de CDA-fractie Twenterand de wijziging van het LOG-Fortwijk naar een verwevingsgebied moeten zijn.

Op basis van de informatie die het CDA de afgelopen maanden heeft verkregen, is de CDA-fractie van mening dat de keuze voor het wijzigen van het LOG-Fortwijk in een verwevingsgebied voor alle betrokken partijen de beste is.In een verwevingsgebied is het namelijk niet toegestaan dat zich nieuwe bedrijven met intensieve veeteelt vestigen. Dit houdt automatisch in dat er ook geen grote intensieve bedrijven van elders in dit gebied kunnen komen. Daarnaast wil het CDA andere instrumenten inzetten om megabedrijven te voorkomen.

De CDA-fractie wil de komende tijd nauw met de andere fracties in de Gemeenteraad overleggen om uiteindelijk de meest optimale situatie voor zoveel mogelijk burgers in onze gemeente te creëren.
Ook de uitkomsten van het debat over het Burgerinitiatief in Provinciale Staten zal door de CDA-fractie met grote belangstelling worden gevolgd en zal in het overleg met de andere partijen worden betrokken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier