Werkgroep zwembaden rondt opdracht af

1
991
img-9030-800x600.jpgWoensdag 14 december heeft de werkgroep zwembaden haar opdracht, om te komen tot drie realistische scenario’s voor de toekomst van de zwembaden in Twenterand, met succes afgerond.

De werkgroep heeft donderdagavond 15 december drie scenario’s, die leiden tot een bezuiniging, aan de gemeenteraad gepresenteerd. Wethouder Idzinga: “Als college hebben wij ervoor gekozen om bij dit onderwerp de inwoners van onze gemeente te betrekken, vooral ook omdat het een onderwerp is dat heel veel Twenteranders aan gaat.” Idzinga is zich ervan bewust dat college en raad zich nog over het advies moeten buigen, maar prijst de werkgroep: “Ik heb heel veel waardering voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroep. Het woord is nu aan het college en uiteindelijk aan de gemeenteraad.”

Introductie scheiding

Mark Verhijde, adviseur die het burgerparticipatietraject begeleidt en technisch voorzitter van de werkgroep, sluit zich daarbij aan: “Ik vind dat de resultaten van de werkgroep en de manier waarop zij aan de slag is geweest, laten zien dat burgerparticipatie in Twenterand prima bij complexe en gevoelige onderwerpen gebruikt kan worden. Volgens mij laat deze pilot zien dat burgers tot veel meer in staat zijn dan alleen geïnformeerd te worden en dat burgerparticipatie ingezet kan worden bij bijna alle onderwerpen waar de gemeente mee bezig is.”

Er zijn drie scenario’s gepresenteerd en binnen ieder scenario wordt een bezuiniging gerealiseerd. Het traject is conform de opdracht aan de werkgroep en binnen de planning gerealiseerd. In dat traject heeft ook bureau Andres C.S. een belangrijk aandeel gehad. Mark Verhijde daarover: “Zij hebben de werkgroep ondersteund met deskundige adviezen en berekeningen op het gebied van de zwembaden en hebben ervoor gezorgd dat er realistische scenario’s ontwikkeld konden worden.”

Scenario’s
De werkgroep startte in april van dit jaar met haar werk met als opdracht: ‘Ontwikkel maximaal drie scenario’s die zorgen voor een bezuiniging op de zwembaden in Twenterand’. Door de werkgroep is een aantal uitgangspunten geformuleerd, waaraan de scenario’s in ieder geval moesten voldoen, bijvoorbeeld:
• Hoe een nieuw zwembad er uit moet komen te zien;
• Een nieuw zwembad dient zo mogelijk centraal gerealiseerd;
• Exploitatie moet in handen blijven van de gemeente Twenterand.

Op woensdagavond 7 december was de eindstemming over de scenario’s. Daar waren zeventien leden van de werkgroep bij aanwezig. Na stemming zijn de volgende drie scenario’s aan de raad gepresenteerd:

• Eén nieuw overdekt zwembad, vier bestaande zwembaden sluiten
In dit scenario, waarin wordt bezuinigd, komt er één nieuw overdekt zwembad, wordt de Groene Jager gesloopt/afgestoten en de Plump, de Zandstuve en de Stamper worden ook gesloopt. 10 leden stemden voor, 4 tegen en er waren 3 onthoudingen.
• Twee zwembaden handhaven en renoveren, twee zwembaden sluiten
In dit scenario worden zowel de Zandstuve als de Stamper gerenoveerd, wordt de Groene Jager gesloopt/afgestoten en de Plump gesloopt. Ook hier een bezuiniging. 7 leden stemden voor, 6 tegen en er waren 4 onthoudingen.
• Vier openluchtbaden
In dit scenario, met bezuiniging, worden de drie huidige openluchtbaden gehandhaafd en ook op de locatie van de Stamper wordt een openluchtzwembad gerealiseerd. 6 leden stemden voor, 11 tegen en er waren 0 onthoudingen.

In de scenario’s is gerekend met verschillende momenten van nieuwbouw en/of renovatie op langere termijn en slopen en/of afstoten op kortere termijn.

Werkwijze werkgroep
De werkgroep zwembaden die uiteindelijk bestaat uit ongeveer 20 mensen uit de Twenterandse samenleving kent een brede samenstelling uit kernen, gebruikersgroepen en individuen. De werkgroep is aan de slag gegaan met het uitwerken van ideeën tot scenario’s. Ze kon daarbij gebruik maken van de ideeën uit de prijsvraag en een enquête onder de Twenterandse bevolking. Daarnaast kreeg zij bestaande gegevens uit de gemeentelijke organisatie aangereikt. Er werd door de werkgroep open en transparant gewerkt en de leden hadden ook contact met anderen uit de samenleving. Vaak pakte dit goed uit, soms wat minder. Voorafgegaan door soms stevige discussies, intensieve werksessies en de voorbereiding van ieder werkgroeplid is gekomen tot uiteindelijk drie scenario’s. Scenario’s die door stemming werden vastgesteld.
Omdat deze scenario’s in eerste instantie nog niet voldeden aan de bezuinigingsopdracht is bureau Andres c.s. in samenwerking met een aantal medewerkers van de gemeente Twenterand aan de slag gegaan om deze scenario’s door te rekenen en daarmee de werkgroep te helpen. Uíteindelijk kwam hier een aantal scenario’s uit, een aantal afgeleide scenario’s en nog door werkgroepleden persoonlijk ingebrachte scenario’s. Deze zijn weer voorgelegd aan de werkgroep en over al deze scenario’s is op 7 december jl. door de werkgroep gestemd, om te komen tot de drie scenario’s uit de opdracht. Dit is gelukt.

In de bijeenkomst van 14 december hebben de leden van de werkgroep zelf een oordeel gegeven over een aantal aspecten van de werkgroep. O.a. samenstelling, werkwijze en eindresultaat werden gemiddeld beoordeeld met om en nabij het cijfer 7. Overigens hebben de leden van de werkgroep ook aangegeven tot aan de besluitvorming, maar ook daarna, betrokken te willen blijven.

Proces
De aanpak om via burgerparticipatie tot een toekomstbestendig advies voor de zwembaden te komen, heeft ertoe geleid dat er veel ideeën, kennis en deskundigheid uit de samenleving over die toekomst naar voren zijn gekomen. Daarnaast heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat uit die ideeën drie realistische scenario’s zijn vastgesteld, door middel van stemming. De werkgroep heeft zelf haar eigen regels bepaald en zij heeft ook bepaald op welke wijze er gestemd zou gaan worden. Ook waren de werkgroepleden vrij om te overleggen met een eventuele achterban, om zelf te rade te gaan bij andere deskundigen of om met andere partijen uit de samenleving te overleggen. De opdracht was helder en ook was vanaf het begin duidelijk dat de raad van de gemeente Twenterand uiteindelijk het laatste woord heeft.

Op donderdagavond 15 december is de gemeenteraad inhoudelijk geïnformeerd over het advies van de werkgroep. Tijdens het proces is de raad via raadsinformatiebijeenkomsten geïnformeerd over de stand van zaken en ontwikkelingen. Vervolgens zal het college, met gebruikmaking van het advies van de werkgroep, een voorstel aan de raad voorleggen. Op 6 maart staat het onderwerp geagendeerd voor een raadsdebat, waarna de raad op 20 maart overgaat tot besluitvorming.

Meer informatie is te vinden op: www.twenterand.nl/toekomstzwembaden

 

img-9018-640x480.jpg

img-9010-640x480.jpg

img-4459-640x480.jpg

1 REACTIE

  1. Nou, das dan lekker. “De exploitatie moet in handen blijven van de gemeente Twenterand”. In feite heeft de burger dan helemaal geen keuze, er is bij mij niemand aan de deur geweest die me gevraagd heeft wat ik wil. En die 20 mensen mogen dan 3 vormen hebben gekozen, onze gemeente heeft heel wat meer inwonders! Ik vind het zeer ergerlijk dat een goedlopend zwembad maar gewoon gesloopt gaat worden! En nog een ander gevolg: Zwemles. Ik ben gebonden aan mijn woonplaats (en ja, dus de zomerperiode) voor zwemles. Ik heb geen auto en weiger door weer en wind naar Vr. veen of waar dan ook te gaan voor zwemles met een kind achterop de fiets. Ook wens ik niet bij anderen te bedelen om een auto voor een uur. Helaas, dan dus maar geen zwemles dus! is toch al niet meer te betalen, dus nou ja, gemeente voerde toch al een ontmoedigingsbeleid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier