Wedstrijd 60 jaar jubileum op kunstgras?

0
714

vv_292Zaterdag 3 januari was in het clubgebouw van onze vereniging de dag van de nieuwjaarsreceptie.

Vanaf half 4 kon iedere genodigde en lid van onze vereniging het bestuur en alle andere aanwezigen een goed en gelukkig nieuwjaar wensen.
Het werd een druk bezochte receptie. Burgemeerster Helmer Koetje en wethouder Martha van Abbema-Wijtsma waren namens het college aanwezig.

Nadat iedereen de eerste borrel op het nieuwe jaar had ontvangen nam voorzitter Gerhard Aalderink het woord om de traditionele nieuwjaarstoespraak te houden.

Na iedereen nogmaals vanharte welkom te hebben geheten blikte hij eerst terug op het afgelopen jaar. Een jaar waarin ons eerste elftal glansrijk kampioen werd in de 4e klasse. Ook memoreerde hij aan de andere teams die hun kampioenschap mochten vieren.

De voorzitter vervolgde: “Het afgelopen half jaar is succesvol verlopen voor het eerste elftal. Onder de fanatieke leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Tonnie van Veen en met aanvulling van enkele “nieuwe” jongens is het eerste elftal klaar om dit seizoen minimaal een periode titel te halen. Bij het tweede elftal heeft ook een trainer wisseling plaats gevonden. Hans Schoemaker zwaait nu de scepter over het tweede elftal en de resultaten zijn ook hier goed!”

Een ander aandachtpunt is het op de ledenvergadering gepresenteerde beleidsplan dat als titel met zich mee draagt tien doelstellingen – 1 doel! Dit is door iedereen enthousiast ontvangen en het bestuur is al druk bezig om de 10 speerpunten die zijn besproken op de afgelopen ledenvergadering aan te pakken en tevens een beleidsplan op te stellen voor de komende 5 jaar.

Ook blikte de voorzitter vooruit. “Om tot verbetering van de jeugdopleiding te komen is het belangrijk structureel meer budget vrij te maken voor de jeugd. In dit kader zou bijvoorbeeld de ondernemersclub de helpende hand kunnen bieden. Ook zijn wij als bestuur aan het onderzoeken om een combinatiefunctionaris voor het nieuwe seizoen te krijgen. Een combinatiefunctionaris werkt 15 uur bij de voetbalclub en 5 uur vanuit de vereniging op scholen. Een soort technisch jeugdcoördinator die een deeltijd functie bij ons zou kunnen krijgen. De kosten hiervan zullen in het eerste jaar door het rijk betaald worden en daarna neemt de gemeente 60% voor haar rekening en het rijk 40%. Het is iemand die structurele verbanden gaat leggen met het onderwijs, ondermeer door het verzorgen van sport activiteiten op scholen. Door de sterke combinatie met het onderwijs kan niet alleen het bewegingsonderwijs op en rond de scholen extra worden gestimuleerd, maar kunnen ook drempels in de overgang van school naar voetbalvereniging worden weg genomen” aldus de voorzitter.

vv3_294De verbouwing van de tribune alwaar nieuwe kuipstoeltjes zijn gepaatst en de aanleg van de mini-Arena die met steun van de coöperatiefonds van de Rabobank, de ondernemersclub Voorwaarts en de activiteitencommissie in volle gang is zijn de grote aanpassingen in de accomodatie op dit moment. Voor het laatst genoemde project loopt op dit moment een aanvraag bij de gemeente voor subsidie en de verwachting is dat deze nog gehonoreerd zal worden in deze maand. “Waarvoor onze dank” waren de duidelijke woorden van de voorzitter die aan de aanwezige burgemeester en wethouder waren gericht.
Voor al die werzaamheden die zijn uitgevoerd werd de vuttersploeg in het bijzonder genoemd om hun grote inzet.

Gerhard vervolgde zijn verhaal en sneed een belangrijk en gevoelig onderwerp aan. “Om naar de verdere toekomst te kijken is het belangrijk te weten wat de gemeente van plan is met de herindeling van het sportpark Twistveen. Het is jammer dat de gemeente de boot gemist heeft door over de herindeling van het Twistveen pas in 2009 een besluit te nemen. Beter was geweest dat het Twistveen in het totale plan voor de herindeling van voetbalvelden was opgenomen. Zelfs het onderzoeksbureau De Meent, dat in opdracht van de Gemeente Twenterand een onderzoek deed naar de herindeling van `t Twistveen heeft nooit met Voorwaarts om tafel gezeten. We vinden het prachtig dat de atletiekvereniging haar plek binnen het Twistveen krijgt, maar als bestuur van Voorwaarts begrijpen we de gemeente niet dat Voorwaarts in dit kader geen partij is. En ik begrijp helemaal niet dat wethouder Freek Becker naar aanleiding van de opening van de kunstgrasvelden in Den Ham zegt dat de verenigingen nu het hele jaar door kunnen spelen, trainen en toernooien organiseren op het kunstgras…. Ik heb niet anders gehoord dat de verenigingen wegens RUIMTEGEBREK een kunstgrasveld nodig hadden!. Wij hebben een plan klaar liggen waar zowel de ijsbaan als de atletiekvereniging in is opgenomen op `t Twistveen, hierdoor wordt tevens de bezettingsgraad van Sportpark `t Twistveen verhoogd. Ik hoop dat de politiek de boot niet mist en nu aan zet is!”

Ook uitte hij zijn zorgen over de veiligheid van iedereen en vooral kinderen net buiten ons sportpark. Hij memoreerde aan de Twistveenweg waar veel te hard word gereden en waar een veel te slechte verlichting is tijdens de wintermaanden.

vv2_294Een negatief punt binnen onze vereniging is de wijze waarop onze kleedkamers worden achtergelaten na een training. Gerhard: “Iedereen zal hierin zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Onze terreinknecht en de vutters zadel je hierdoor met extra werk op waar ze niet op zitten te wachten.”

Vervolgens werden de trainers Tonnie van Veen en Hans Schoemaker uitgenodigd om in bijzijn van alle aanwezigen het contract voor het komende seizoen te ondertekenen hetgeen met een applaus werd ondersteund.

De voorzitter bewaarde het 60 jarig jubileum van 2010 tot het laatst en wist daarmee de burgemeester en wethouder een belangrijke wens mee te geven.
“In het jaar 2010 op 5 juli bestaat Voorwaarts 60 jaar. Het lijkt nog ver weg maar dat is het niet. Ons dorp bestaat dan 125 jaar. We zullen een werkgroep in het leven roepen die zich hiermee bezig houdt, misschien in combinatie met de werkgroep 125 jaar Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het mooiste zou dan zijn om een wedstrijd te spelen op het nieuwe kunstgras veld van Voorwaarts!”.

Deze laatste woorden werden zichtbaar door de burgemeester met een glimlach op zijn gezicht genoteerd.

Na een toast uit te brengen op het nieuwe jaar wenste hij een eider een gelukkig, gezond en sportief 2009.
(VV Voorwaarts)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier