Waardevolle bomen verdienen bescherming

0
787

logo_gemeente_twenterand
Concept-bomenlijst vanaf vrijdag 11 april a.s. ter inzage op het gemeentehuis
Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij voornemens zijn om een bomenlijst vast te stellen. “Het is een lijst met waardevolle bomen die belangrijk zijn voor de gemeente Twenterand en haar inwoners. Het gaat om gebieden met bomen, gelegen in de bebouwde kommen van de gemeente Twenterand. Het zijn bomen met een hoge leeftijd, bijzondere functie en een bepaalde mate van zeldzaamheid. Deze bomen verdienen bescherming en een vermelding op deze bomenlijst”, aldus wethouder Van Abbema. Voordat de definitieve bomenlijst wordt vastgesteld zal eerst een concept-bomenlijst ter inzage liggen vanaf vrijdag 11 april a.s. op het gemeentehuis in Vriezenveen.

In de concept-bomenlijst staan de gebieden aangegeven die geïnventariseerd zijn op de aanwezigheid van waardevolle bomen. De waardevolle bomen in deze gebieden staan op de lijst en de eigenaren van deze bomen zijn verplicht een kapvergunning aan te vragen.

Voor 3000 van de 4000 bomen binnen de bebouwde kom is er geen vergunning meer nodig. Burgers hoeven dus niet meer voor iedere boom die ze willen kappen een kapvergunning aanvragen, maar kunnen volstaan met het raadplegen van de bomenlijst. In het kader van de deregulering houdt dit verder in dat burgers te maken krijgen met minder regels in de verordeningen.

Inzage
Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over de concept-bomenlijst naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke reacties dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend, dan wel ter post te zijn bezorgd. Zij dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 67, 7670 AB VRIEZENVEEN. Indien inwoners een mondelinge reactie willen indienen, kunnen zij via telefoonnummer 0546-840840 een afspraak maken.

De ingebrachte reacties zal het college vervolgens betrekken bij haar definitieve besluitvorming. Van dit besluit wordt mededeling gedaan via een soortgelijke kennisgeving als deze.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier