VVD gaat niet akkoord met OZB verhoging.

0
699

De fractie van de VVD Twenterand komt bij de behandeling van de kadernota 2017 met een amendement om de door het college voorgestelde OZB verhoging met 3,74% voor het jaar 2017 terug te draaien. De partij gaat ook voorstellen de inflatiecorrectie voor de OZB weer in ere te herstellen. Voor het jaar 2017 betekent dit een correctie (verhoging) van 0,64%.

Fractievoorzitter Chris Walraven: ‘De VVD heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat de OZB geen sluitpost mag zijn om een begroting sluitend te maken. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het college deze gemeentelijke belasting hiervoor echter wel gebruikt.’

De VVD haalt ook één van de uitgangspunten uit het bestuursakkoord aan, waarin het college en de coalitiepartijen het volgende verklaren: ‘Bij gelijkblijvend voorzieningenniveau geen toename van de belastingdruk (OZB).’

Walraven: ‘Aangezien het voorzieningenniveau dus aantoonbaar wordt verlaagd, denk alleen maar aan de bezuinigingen van 250.000,= euro op de subsidies, is het natuurlijk heel vreemd dat je de OZB gaat verhogen. Als het college consequent zou zijn en ook hier het bestuursakkoord zou volgen, moet de OZB heffing zelfs verlaagd worden.‘

Introductie scheiding

 

Overigens is het nog niet zeker wanneer de gemeenteraad de kadernota 2017 gaat behandelen. De oppositiepartijen hebben namelijk via een open brief gezamenlijk laten weten niet met een college en coalitiepartijen te willen debatteren over de kadernota als er geen duidelijkheid is of en hoe het college en de coalitiepartijen verder denken te gaan.

VVD Twenterand.
Chris Walraven

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier