Voorwaarts huldigt jubilarissen

0
2061

henk_480Maandag 9 november heeft Voorwaarts haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het clubgebouw aan de Twistveenweg.
Na de opening vroeg voorzitter Gerhard Aalderink een ogenblik stilte voor de twee leden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Vervolgens werd door secretaris Ronald de Jong het jaarverslag voorgelezen. Evenals vorige jaren was dit verslag weer doordrenkt met prachtige citaten van o.a. wereldberoemde filosofen en schrijvers.

Bij de financiële punten werd een voorstel, om een contributieverhoging door te voeren, na enige discussie overgenomen door de vergadering. Bij het voorstel tot verhoging van de prijzen van alcoholhoudende dranken werd uiteindelijk een compromis afgesproken.

Zoals zo vaak waren er ook dit keer weer een aantal jubilarissen. Evert Kelder, Henk Schutte en Jacob Niks (allen 50jr), Allard Snippe bzn (40jr) en Mans Ekkel (25jr) kregen de versierselen opgespeld door de voorzitter. Naast de felicitaties werd hen een bos bloemen aangeboden.

Na de pauze werd het beleid van Voorwaarts onder de loep genomen. Het bestuur deed verslag van de
vorderingen die gemaakt zijn ten aanzien van de 10 doelstellingen die vorig jaar zijn gepresenteerd door de werkgroep “Beleidsnota vvVoorwaarts”.

Onder andere het jeugdwerk kreeg bijzondere aandacht. Jeugdvoorzitter Tiemen Kiers gaf middels een PowerPoint presentatie de leden inzicht in de vorderingen en toekomstplannen van de jeugdafdeling. Duidelijk werd in ieder geval dat de voetbalvereniging Voorwaarts springlevend is en dat er volop aan de weg wordt getimmerd.

Penningmeester Berthil Krikken was dit jaar aftredend maar wel herkiesbaar. Onder luid applaus werd met zijn herverkiezing ingestemd.
Nadat voorzitter Gerhard Aalderink nogmaals een woord van dank uitsprak richting alle vrijwilligers, die zich keer op keer inzetten voor Voorwaarts, werd de vergadering afgesloten. (bron VV Voorwaarts)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier