Voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”

0
976

twenterand.jpgBurgemeester en wethouders van Twenterand maken bekend dat zij voornemens zijn een ontwerp-bestemmingsplan in procedure te brengen. Alvorens het ontwerp-bestemmingsplan in procedure wordt gebracht ligt het voorontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 8 mei 2015 vier weken voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis in Vriezenveen tijdens de reguliere openingstijden. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan digitaal inzien onderaan deze pagina.

Het betreft hier het volgende voorontwerpbestemmingsplan: Het voorontwerpbestemmingsplan “Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015”.

De voorgenomen actualisering heeft ten doel om de bestemmingsplannen voor de dorpskern Westerhaar-Vriezenveensewijk te actualiseren. Het bestemmingsplan omvat de gehele bebouwde kom van Westerhaar-Vriezenveensewijk. In het plan zijn eerdere (partiële) planherzieningen en vrijstellingen/ontheffingen/ afwijkingen van het bestemmingsplan verwerkt. Het bestemmingsplan is overwegend conserverend van aard. Op perceelsniveau kunnen bestemmingen echter zijn gewijzigd of regels zijn aangepast. Op het perceel Hoofdweg 108 wordt een woning mogelijk gemaakt.

Inspraakreacties
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 67, 7670 AB te VRIEZENVEEN. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen de genoemde periode indienen, nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met één van de medewerkers van de publieksbalie. Het telefoonnummer is 0546-840840.

Op 19 mei zal van 15:00 uur t/m 19:00 uur een inloopbijeenkomst plaatsvinden in Kulturhus De Klaampe aan de Beeklaan 1 te Westerhaar-Vriezenveensewijk. De ingebrachte zienswijzen zullen wij vervolgens betrekken bij onze besluitvorming. Degenen die reageerden krijgen van dit besluit bovendien een mededeling.

 

Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 2.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Verbeelding 1.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Toelichting.pdf
Westerhaar-Vriezenveensewijk 2015_Regels.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Typ je naam hier